Condairs flexibla fläkt för ventilation

Flexibel fläkt för torkning byggnard och ventilation

Airmaxx H-2000

Fläkt för cirkulering av luft.  

Den ultra-flexibel högpresterande AIRMAXX fläkt kan användas överallt, där luften cirkulerar och ger extra luftcirkulation i torkning av byggnader , ventilationskanaler och håligheter och se till att dålig ventilation är försett med tillräcklig mängd frisk luft .

Anordningarna är också särskilt populära för att bistå vid torkning av mattan efter rengöring

Condairs effektiva fläkt för att cirkulera luft

Effektiv fläkt för att cirkluera luft

TFV 10 S

Ventilator för cirkulering av luft.

Condairs ventilator för cirkulering av luft

Optimal spridning av stora mängder luft med fläkten

TFV 30 S

Ventilator för cirkulering av luft.

Kanske är du också interesserad av andra instrument for fukthantering...