Upp till 30% lägre viktminskning för frukt och grönsaker

Samkaups butiker över hela Island är  mycket nöjda med sina 11 Condair-befuktningssystem och har samtidigt i hög grad reducerat produkternas viktminskning. 

Befuktninganläggning ger stor framgång för Samkaup

Befuktningslösningen från Condair har varit en stor framgång för Samkaup. De köpte ytterligare 10 anläggningar efter att först ha provat konceptet i en av sina butiker, och har åtagit sig att köpa minst en ny
anläggning varje år.

En stor ekonomisk fördel genom att minska vikminskning

Befuktningsanläggningen från Condair ökar hållbarheten för frukterna och grönsakerna. Samkaup får upp till 30 % lägre viktminskning i frukten och grönsakerna i det befuktade området, vilket ger stora ekonomiska vinster. Förutom de ekonomiska vinsterna upplever kunderna att det görs extra insatser för att varorna ska hålla sig fräscha i butiken. I det här avseendet har hygienen avgörande betydelse för Samkaups butiker. Condairs ML System är den enda befuktningsanläggning i branschen som är HACCP-certifierad enligt ISO 22000-standarden för tillverkning, montering och service.

Fördelar med befuktning till stormarknader och lagring av livsmedel

 • Viktminskningen för frukter och grönsaker har reducerats med upp till 30%
 • Produkterna i frukt- och grönsaksavdelningen 
 • Håller sig fräscha längre 
 • Nöjda kunder
 • Extra ansträngningar för att säkerställa 
 • Att varorna i butiken håller sig fräscha 
 • Minskat behov av annan kylutrustning 

Systemspecifikationer

 • Pumpar: MLP HRO 100 i 11 butiker 
 • Moduler: 2–4 Solo3-moduler i 11 butiker 
 • Relativ fuktighet: 60–70 % RH 
 • Installerad: 2010 – framåt 

"Vi köpte en testanläggning till vår butik i Reykjavik 2010 och konstaterade
att vi tack vare befuktningslösningen från Condair har reducerat viktminskningen för våra frukter och grönsaker med upp till 30 %." 

Butikschef Gunnar Egill Sigurðsson


Download case här 
Lägre viktminskning med rätt befuktning och kylning för fukt och grönt från Condair

Condairs kylning och befuktning för frukt och grönt

Hjälp produkterna i frukt- och grönsaksavdelningen att hålla sig fräscha längre med Condairs produkter inom befuktning

Nöja kunder och viktminskning av livsmedelsprodukter med Condairs befuktning

Condair styr luftfuktigheten i matbutiker men också i ett antal fler brancher ...