Elektronikföretaget Terma sparar 150.000 KWh varje år 

Terma är en internationell tillverkare av högteknologisk utrustning till kunder inom
flyg-, försvars-, rymd- och övervakningsindustri. Condair’s befuktningssystem levererar
gratis evaporativ kyla vilket skapar stora energibesparingar för Terma. 

Ett stort kvalitetsfokus möter stikta krav

Terma ställer höga krav på extremt god luftkvalitet och noggrann fuktkontroll i sina produktionslokaler. En av de viktigaste orsakerna är Termas behov av att skydda sig mot elektrostatisk urladdning (ESD). Störningar på grund av ESD-problem riskerar att
påverka produktionsprocesser och skada dyrbara elektroniska komponenter och utrustning.

Energibesparing gemon evaporativ kyla

Ett annat område som Terma har stort fokus på är företagets energikonsumtion. Terma beslutade sig för ett befuktningssystem med evaporativ kyla genom befuktning direkt i rummet – den minst kostsamma lösningen jämfört med andra befuktningsalternativ.
Där så är möjligt har Terma bytt till Condairs evaporativa kyl- och befuktningssystem, vilket genererat stora energibesparingar för företaget. I produktionsområden där förutsättningarna till besparing är begränsade och befuktning behövs, har Terma valt Condairs lösningar för ångbefuktning.

Fördelarna med rätt luftfuktighet

• En besparing på mer än 150.000 kWh årligen
• Minskar risken för elektrostatisk urladdning (ESD)
• Utnyttjar gratis evaporativ kyla
• Säkerställer följsamhet till produkttoleranser
• Förbättrar inomhusklimatet och personalens välmående 

Systemspecifikationer

• Pump: MLP 300 med RO (omvänd osmos)
• Moduler: 7 x Princess 2
• Kapacitet: 250 lit./timme
• Installerad: 2013

"Ett energiseminarium med Condair öppnade ögonen för nya möjligheter att minska
energiförbrukningen med hjälp av evaporativ kyla. Samtidigt är nu vårt inomhusklimat
avsevärt mycket bättre, vilket är uppskattat av personalen."

- Terma Facilities, Gert Jørgensen

Download case här 
Condair levererar befuktning och kylning till elektronikproducent

Nå energibesparing som elektronikproducent med Condairs kylning och luftbefuktning

Som elektronikproducent  kan du nå bästa möjliga kvalité med Condairs produkter inom befuktning och kylning

Condair styr luftfuktigheten i Termas elektronik produktion och på många andra ställen ...