Energibesparing finansierade befuktningsanläggning 

RPC Superfos Randers utvecklar och producerar plastemballage till bland annat livsmedelsindustri, och är en av de ledande tillverkarna inom området formsprutade plastförpackningar. Företaget valde en energilösning från Condair, och investeringen var återbetald på 1,5 år. 

Reduktion av statisk elektricitet ökar produktiviteten

RPC Superfos Randers arbetar med plastmaterial, vilket skapar återkommande problem med statisk elektricitet (ESD). Vid kontrollerad luftfuktighet min-skar risken för ESD. 

Luftbefuktning gav stora energibesparingar och optimalt inomhusklimat

Vid ett energiseminarium presenterades en lösning med adiabatisk rumsbefuktning.
Beräkningarna visade på avsevärda besparingar för behovet av ventilation, kyla och
befuktning. Efter 1,5 år var anläggningen återbetald baserat endast på energiförbrukning. Därigenom kunde RPC Superfos Randers konstatera att energibesparingen finansierade befuktningsanläggningen.

Fördelar med evaporativ kylning i plasttillverkning

  • Årlig besparing på över 1.000 MWh 
  • Gratis adiabatisk kyla från befuktningsanläggningen utnyttjades 
  • Ventilationsbehovet minskade 
  • Risken för statisk elektricitet (ESD) reducerades 

Systemspecifikationer

  • Pump - MLP 800 med omvänd osmosanläggning 
  • Moduler - 33 Princess 2 i 6 zoner 
  • Kapacitet - 610 liter per timme 
  • Installerat – år 2013


"Condairs rådgivning har fått oss att tänka i helt andra banor vad gäller kyla 
och ventilation, vilket tidigare har varit en mycket stor energibörda för oss. Vi kunde dock aldrig föreställa oss att energibesparingen kunde vara så stor att den betalade både befuktningsanläggning och drift.” 

- Technical Manager, RPC Superfos Randers, Jens Drivsholm


Ladda ner case här 
Energibesparing finansierade befuktningsanläggning för plastproduktion

Befuktning och kylning för plastproduktion

Condair styr luftfuktigheten i plastproduktioner och på många andra ställen ...