Energieffektiv kylning och befuktning till Facebooks datacenter i Sverige

Energieffektiv kylning och befuktning till Facebooks datacenter i Sverige

Condair säkerställer kyla, luftfuktighet och minskar risken för ESD vid Facebook´s data-center i Luleå. Anläggningen är en av världens mest högteknologiska och energieffektiva i sitt slag.

Energisparande befuktningslösning för facebooks datacenter

Condair har levererat ett ML-System för befuktning och evaporativ kylning till Facebook´s datacenter med en sammanlagd yta om 28.000 m2. Systemet har kapacitet att distribuera 23.000 liter vatten per timme med en kyleffekt motsvarande 16 MWh. Högtrycksanläggningen för evaporativ kylning och befuktning kan driva anläggningen med en elektrisk förbrukning på endast 63 kWh.

Minimal energikonsumtion med befuktning som kyla

Energikonsumtionen för den evaporativa kylningen kan vara så låg som 0.005 kWh per kW kyla. Genom att kombinera användningen av denna kylteknik med andra energibesparande metoder, bland annat intelligent ljus, har PUEtal på 1.05 uppnåtts. Stora besparingar på upp emot 50%, i jämförelse med traditionella kylmetoder, har därmed kunnat uppnås.

Evaporativ kyla kombinerad med frikyla ger optimal kyleffekt

I kombination med evaporativ kyla används även så kallad frikyla. En fläkt tar in kall utomhusluft in till datacentret. Beroende på klimat och årstid så tas mindre eller större mängder frisk luft in, vilken blandas med luften från den evaporativa kylan och en maximal kyleffekt uppnås.

Låg luftfuktighet ökar risken för statisk elektricitet i datacenter

Ytterligare en fördel med evaporativ kyla och befuktning är reducering av risken för ESD (elektrostatisk urladdning). Låg luftfuktighet ökar risken för ESD, vilket kan ha negativ påverkan på elektronisk utrustning och dess komponenter, med förlorad information som följd. Konsekvent kontroll av relativ luftfuktighet och temperatur hanteras av systemets sensorer. Därmed erhåller datacentret även ett bra ESDskydd.

      

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Fördelar:

  • Spar energi och reducerar kostnader
  • Pålitlig och miljöeffektiv kylning
  • Minskar risken för ESD

Referenser inom evaporativ kyla i produktioner:

  • Vestas, Danmark
  • Bang & Olufsen, Danmark
  • RPC Superfos, Danmark
  • HMF Group, Danmark
  • Ree Park, Danmark
  • Ericsson, Sverige

Läs om våra andra referenser inom evaporativ kylning och inomhusklimat...