Det goda inomhusklimatet på kontoret

Förbättrat inomhusklimat till Gävle sjukhus

Förbättrat inomhusklimat för svenska sjukhus

Gävle sjukhus ligger i Gävleborg-regionen. På kirurgmottagningen arbetar personalen inom områdena:

 • Allmän kirurgi
 • Bröstkirurgi
 • Endokrin kirurgi
 • Kärlkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Urologisk kirurgi

För hög fuktighet ökar risken för infektioner

Det är inte bara för låg luftfuktighet som måste undvikas. Överdriven luftfuktighet kan också få allvarliga konsekvenser på ett sjukhus både för maskiner och för patienter.

Under sommaren ökade temperaturen och luftfuktigheten avsevärt i sjukhusets operationsavdelningar.

För hög fuktighet (över 80%) ökar risken för infektioner samt att det allmänna klimatet för personalen I operationshallarna blir väldigt dåligt. I värsta fallet får operationer ställas in.

Det är därför viktigt att upprätthålla ett stabilt och bra inomhusklimat med en relativ luftfuktighet på mellan 40-60%.

Condair hjälper sjukhusen till ett bättre inomhusklimat

Condair ansvarade för att genomföra förstudie, beräkningar och leverans av system för avfuktning och befuktning till Gävle sjukhus.

Tidigare har även leverans av flera befuktnings aggregat genomförts till sjukhuset.

"När vi skulle införskaffa avfuktning föll valet på Condair då vi har haft god erfarenhet av deras befuktare," säger Joakim Hall på Caverion, som ansvarade för montaget av avfuktarna på Gävle sjukhus.


Fördelarna med rätt luftfuktighet

 • Befuktning och avfuktning med hög noggrannhet
 • Så kirurgi kan utföra sina operationer
 • Öka patientsäkerheten

Produktspecifikationer

 • Sorptionsavfuktare DA-4000 med Modbus
 • Ångbefuktare RS

Installation: 2019/2020

Ska vi hjälpa till med befuktning eller avfuktning på ditt sjukhus?

Mer av våra kundreferenser...