Det goda inomhusklimatet på kontoret

Bevarar kulturarv i Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet i Stockholm

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Ämbetet som riksantikvarie inrättades av Gustav II Adolf den 20 maj 1630.

Viktigt med kontrollerat klimat

Många saker som lagras i arkiv behöver ett noggrant kontrollerat inomhusklimat för att bevara deras tillstånd. Det är därför viktigt att kunna kontrollera klimatet både med avseende på temperatur, men också i förhållande till fukt.

Det är viktigt att kunna bevara kulturarvet för kommande generationer så att de inte glöms bort men att de kan bevaras korrekt så att de inte drabbas av irreparabel skada.

Befuktning och avfuktning till museumarkiv

Condair ansvarade för att genomföra förstudie, beräkningar, leverans av system för avfuktning och befuktning till myndighetens museumarkiv.

Läs mer om vikten av att museer upprätthåller korrekt luftfuktighet.

En undersökning av objekt och en kontrollmätning gjordes. Därefter byttes fukt- och temperatursensorerna, vilket säkerställde att all utrustning fungerade som den skulle.

Tidigare har även leverans av befuktningsaggregat för utbyte av ett befintligt centralångsystem genomförts.

Citat saknas

Enhetschef Patrik Ulvkrans


Fördelarna med rätt luftfuktighet

  • Befuktning och avfuktning med hög noggranhet
  • Utbyte av fukt/temp givare för att säkerhetställa klimatkraven
  • Sänka energiåtgången med utbyte av centralångsystem


Produktspecifikationer

  • RS Ångbefuktare
  • DA-450 Sorptionsavfuktare
  • Fukt och temperaturgivare

Installation: 2019

Få optimal luftfuktighet för arkiv och antikaffärer

Mer av våra kundreferenser...