Mögel är inte längre något problem i Roskilde domkyrka

Mögel är inte längre något problem i Roskilde domkyrka

Roskilde domkyrka valde Condair som leverantör av en lösning som håller möglet borta.

Avfuktning skapar optimala förutsättningar för kapell och kryptor

Problemen med mögel uppstod i de kalla och ouppvärmda kapellen och kryptorna. Byggnadsmässigt skulle det vara näst intill omöjligt att montera värmekällor för att sänka fuktnivån i de problemfyllda områdena. Därför monterades på försök 3 avfuktare som stegvis avlägsnade överskottsfukten. Därefter stabiliserades fuktnivån på under 65 %, vilket sedan dess har hållit möglet borta från de drabbade kistorna. Försöket har pågått i 4 år och kommer att fortsätta för vidare datainsamling.

Professionell fuktreglering i känsliga miljöer

Condair är mycket medvetna om att kyrkor rent byggnadsmässigt är en känslig miljö. Det är viktigt att överskottsfukt alltid avlägsnas stegvis med professionell kontroll och övervakning. Roskilde domkyrka har dessutom ett dataloggningssystem installerat i kyrkan som bevakar att luftfuktigheten håller sig under den kritiska nivån året runt.

Fördelar med avfuktning i kyrkor och kapell

 • Korrekt avfuktning för att undvika skador 
 • Kontroll av luftfuktigheten för att undvika mögel 
 • Mindre värmebehov

"Vi löste våra problem med mögel i kisttyget i våra kapell och kryptor".

- Ole Højlund, Byggteknisk chef, Roskilde domkyrka,

För mer information om förångande kylalternativ, vänligen kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Systemspecifikationer:

 • Avfuktare: 3 st. Dehutech 320
 • Styring: JA1000 med display
 • Dataloggare
 • Installerat: 2010

Våra kyrkliga referenser

 • Munkebjerg kyrka, Danmark
 • Odense domkyrka, Danmark
 • Skagen kyrka, Danmark
 • Köpenhamns domkyrka, Danmark
 • Budolfi kyrka, Danmark
 • Viborg domkyrka, Danmark

Condair ger perfekt luftfuktighet i museeum och ett antal andra ställen....