Det goda inomhusklimatet på kontoret

Klimat till Norrlands Universitetssjukhus

Förbättrat inomhusklimat för svenska sjukhus

Norrlands universitetssjukhus, Nus, är det största sjukhuset i länet och norra sjukvårdsregionen och bland de största i landet.

Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor som bor på en yta som motsvarar över halva Sverige.

Befuktning i MR-kameror

Condair ansvarade för att genomföra förstudie, beräkningar, leverans av system för befuktning till Sjukhusets renrum och MR-kamror.

Rena rum och MR-kammare behöver ett mycket exakt reglerat inomhusklimat så att de dyra maskinerna kan fungera optimalt. Detta är oerhört viktigt för sjukhus eftersom bilden av MR-kameror utan ett stabilt klimat kan bli suddiga och patientsäkerheten äventyras.

Sjukhusets olika system kräver ett stabilt klimat så att verksamheten kan fortlöpa utan avbrott. Detta är otroligt viktigt för sjukhusets verksamhet, utan stabilt klimat blir tex MR-kamerans bilder oskarpa och patientsäkerheten äventyras.

Viktigt med regelbundet underhåll

Det är också viktigt att underhålla systemen och veta när det är dags att byta till ett nytt system. Gamla system kan göra mer skada än nytta med ökade driftsproblem och låg kapacitet.

Condair har tidigare levererat flera befuktnings anläggningar till Sjukhuset via olika entreprenörer.

Med tanke på Condairs höga servicenivå och tekniska kunskap så känns valet av leverantör helt rätt för oss

Minna från RegionsserviceFördelarna med rätt luftfuktighet

  • Stabilt klimat
  • Säkerställd drift och sänka driftkostnaderna
  • Undvika statiskt elektricitet

Produktspecifikationer

  • RS Ångbefuktare
  • Vattenreningssystem

Installation: 2020

Behöver ditt sjukhus hjälp med inomhusklimatet?

Mer av våra kundreferenser...