Perfekt befuktning och minimala energiomkostningar på ARoS Aarhus Konstmuseum

När ARos byggdes 2001, valde de en adiabatisk befuktning lösning från Condair. Condairs befuktningslösning bibehåller fuktigheten i museet och samtidigt som energikostnaderna hålls nere. 

Befuktning ger längre livslängd av konstverk

Museet är mycket nöjd med den adiabatiska befuktning lösningen, som nu har varit i drift på aros i mer än 10 år. Condair upprätthåller en stabil fuktighet på ca 50%. Detta skapar optimala förutsättningar för konstverken och förlänger deras liv.

Bakteriologiska rena befuktningslösningar

Condair Dual hybridbefuktning är en energieffektiv adiabatisk lösning för installation i ventilationskanaler. Systemets ambitiösa hygienkoncept har det erkända tyska Fresenius hygienintyg och är därmed en idealisk lösning, där kravet är hygienisk säkerhet och exakt kontroll av den relativa luftfuktigheten.

Fördelar med befuktning på museum

• Upprätthåller korrekt relativ luftfuktighet
• Minimala energikostnader
• Tillförlitlig och hygienisk i drift
• Låga underhållskostnader

"Vi är mycket nöjda med Condair Dual hybridbefuktning, den är optimal i förhållande till både drift och underhåll", säger Peder Hansen, ARoS.

Download case här 
Perfekt luftbefuktning och minimala energiomkostningar på ARoS Aarhus Konstmuseum

Två fördelar med att använda Condairs befuktning på musem är minimala energikostnader och låga underhållskostnader

Energisnål luftbefuktning för museum

Condair ger perfekt luftfuktighet i museeum och ett antal andra ställen ..