Seleko är Condairs distributör inom luftbefuktning


Seleko och Condair - mer än 30 års samarbete

Condair har en lång relation med återförsäljaren Seleko AB. Seleko AB säljer Condairs produkter för ångbefuktare, högtrycksbefuktning, centralångsystem, kallvattenbefuktning, ångbastuaggregat i Sverige. Seleko AB marknadsför via ett rikstäckande nät och i sammarbete med Condair, säljer Seleko AB Condairs produkter inom luftfuktighet och avfuktning för ett bättre inomhusklimat.

   Din expert på hantering av fukt, service och reservdelar

   Condair är experter på befuktning, och exporterar våra lösningar till både små, medelstora verksamheter. Våra ledande varumärken ML System, Defensor, Condair, Draabe samt JS Humidifiers har produkter som styr luftfuktigheten med stor precision och är extremt energi- och miljövänliga, både vad gäller ström- och vattenförbrukning.

   Condairs produktionsanläggning i Danmark har ett hygien- och ISO-certifierat luftbefuktningssystem (ML System) som täcker hela kedjan – försäljning, produktion, installation och service. Varumärkena Draabe och Condair är godkända för befuktning i hälsomiljö och säkerställer korrekt inomhusklimat.

   Se vårt sortiment av befuktare och avfuktare...