Tillverkar du produktionsanläggningar och byggnader som är skadliga för hälsan?

För både företag, byggherrar och rådgivande ingenjörer har medarbetarnas och invånarnas hälsa högsta prioritet. Den främsta uppgiften för byggherren är att skapa en hälsosam miljö för de människor som ska använda lokalerna. Då får medarbetarna en bättre arbetsmiljö, samtidigt som sjukfrånvaron minskar. Så borde det i alla fall vara.

Tyvärr finns det många exempel på nybyggnationer och renoveringsprojekt som genomförs utan hänsyn till den helt avgörande faktorn för hälsan: inomhusklimatet. 

Det är en utbredd missuppfattning att ju lägre luftfuktigheten är, desto mer hälsosam är byggnaden för de människor som ska leva och verka i den. I stället handlar det om att ha rätt luftfuktighet – varken för låg eller för hög.

Så här säkerställer du optimalt inomhusklimat och minskad energiförbrukning

Rätt luftfuktighet ger varken för torr eller för fuktig luft för människor, maskiner och byggnader. Men vilken är den rätta luftfuktigheten? Och hur kan du spara pengar genom minskad energiförbrukning för ventilationen?

Undersökningar visar att överlevnadstiden för luftburna virus i hög grad hänger samman med luftfuktigheten. Vid hög temperatur och låg luftfuktighet i till exempel produktionsmiljöer har virus optimala förutsättningar för att utvecklas och överföras, vilket gör att de innebär en betydligt större smittorisk för medarbetarna.

Genom att ha en luftfuktighet på 45–55 % minskar smittorisken och de allmänna besvären för ögon, slemhinnor och hud. Ofta innebär det även stora energibesparingar, eftersom du kan använda evaporativ kylning som komplement till din vanliga kylning.

Om du vill ha mer information om inomhusklimat och minskad energiförbrukning för kylning kan du kontakta oss på +45 87 88 21 00 eller via vårt kontaktformulär.

Läs mer om hälsogivande inomhusklimat...