Befuktning främjar hälsa och produktivitet

Dina anställda är din viktigaste tillgång! En framgångsrik verksamhet behöver en arbetsstyrka som är motiverad och effektiv, men även frisk. Arbetsplatsens utformning är en allt viktigare faktor för framgång. Ett optimalt inomhusklimat är, tillsammans med akustisk komfort och rätt belysning, avgörande för hur kontorsanställda presterar.

Problem och nackdelar med torr luft

Torr luft är både besvärande och en hälsorisk för skärmanvändare och för dem som pratar mycket i sitt yrke. Halstorrhet, heshet och ihållande hosta är alla symptom på torr luft. Ögonen är också känsliga för låg luftfuktighet och kan bli irriterade eller inflammerade.

Astma- & Allergilinjen rekommenderar luftfuktare, eftersom luftfuktare kan lindra astma och allergi.

Vad är rätt luftfuktighet i ett bra inomhusklimat?

En optimal luftfuktighet på minst 40 % är ett effektivt och förebyggande sätt att förbättra arbetsmiljön. Idag kan luftbefuktningssystem enkelt installeras både i nya och befintliga kontorsbyggnader. Om luftfuktighetsnivån sjunker under denna optimala nivå sprider luftfuktarna en mycket fin ”dimma” med mikroskopiska droppar som direkt absorberas av luften i rummet.

Vad gör medicinsk vetenskap luftfuktighet?

Citat från Dr. med. Walter Hugentobler
”Som läkare rekommenderar jag starkt befuktning av torr inomhusluft. Ett luftbefuktningssystem minskar risken för förkylning och influensa och förbättrar medarbetarnas hälsa och produktivitet.
Den senaste vetenskapliga forskningen bekräftar vad man har sett i decennier: en luftfuktighet runt 50 procent är behagligt för människor men dödlig för uthostade influensa- och förkylningsvirus!”

Se undersökningen om luftfuktigheten och viruset här.

Befuktning minskar spridningen av luftburna virus

Nyligen genomförda studier visar även att luftfuktighet har stor betydelse när det kommer till inomhusklimatets inverkan på hälsan. Levnadstiden för och överföringen av virus samt våra slemhinnors immunförsvar påverkas i stor grad av luftfuktigheten. Torr luft medför en hög risk för att smittas av ett förkylnings- eller influensavirus, i synnerhet i kontorslandskap.

Du kan läsa mer i BBC´s artikel om hur viruset sprids i torr luft.

Video 1

Torr luft och virus

Video 2

Torr luft och mukosala immunsystemet

Video 3

Torr luft, och spridningen av viruset

Rätt fuktnivå inomhus förhindrar att infektioner, influensaepidemier och luftvägssjukdomar sprids.

 • För kontorspersonal har luftfuktigheten en avgörande inverkan på hälsan och produktiviteten. Rätt fuktnivå i inandningsluften förhindrar att slemhinnorna blir torra och minskar riskerna med mikroorganismer och förekomsten av vissa sjukdomssymptom. Luftfuktighet är särskilt viktig i miljöer där verbal kommunikation har en central roll – t.ex. på callcenter.

 • Luftfuktigheten inom hälso- och sjukvården kräver särskild uppmärksamhet, t.ex. på sjukhus, läkarmottagningar, vårdhem och gym. Den bidrar markant till återhämtningsförmågan och att bevara hälsan, men även till hög produktivitet.

 • I bostäder bidrar rätt luftfuktighetsnivå till god hälsa för de boende genom att minimera sjukdomar och bidra till de boendens välbefinnande genom att förhindra torra ögon, näsor och svalg.

  Våra referenser för inomhusklimat:

 • - SEB Bank, Danmark
 • - Udenrigsministeriet, Danmark
 • - Ree Park, Danmark
 • - Thomas Cook, Tyskland
 • - Ministry of Defense, UK
 • - Reuters, UK
 • - Glaxo Smithkline, UK
 • - Virgin Media, UK

Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...