Låt oss stå för installation och start av ditt fuktighetshanteringssystem


  • Effektiv och utökad livslängd för anläggningen

  • Teknisk expertis direkt från tillverkaren

  • Kompetenta och kvalificerade servicetekniker

  • Detaljerade ritningar, metodbeskrivningar, riskbedömningar och annan relevant information

  • Hantverk av högsta kvalitet

  • Totalt kontrakt för igångsättning och installation

Hög kvalitet och säker installation av befuknings- och avfuktningsanläggningar

Kvalificerad kontroll av installationen från början till slut

En Condair-installation garanterar att ditt projekt levereras på ett professionellt sätt, eftersom våra kompetenta och kvalificerade medarbetare alltid håller högsta möjliga kvalitetsstandard. Vi styr installationen från början till slut så att du kan koncentrera dig på det som är viktigt för ditt företag. 


Effektiv och professionell installation garanti längre livslängd 

En professionell installation utförd av Condair är en garanti för säker, effektiv och korrekt installation av din befuktnings- och avfuktningsanläggning och lång, problemfri livslängd för utrustningen.  


Möjlighet till projektledning hela inplementeringen

En särskild projektledare kommer att fungera som din kontaktperson och hjälpa dig genom de olika stegen i projektet. Detta säkerställer att du hålls fullständigt uppdaterad under projektets gång och blir helt nöjd med den färdiga installationen. 


Vår kvalificerade personal se till att alla tekniska dokument godkändes

Först utarbetas en kravspecifikation mot bakgrund av konsultationer och besök på platsen. Därefter levereras detaljerade tekniska ritningar för godkännande tillsammans med all nödvändig dokumentation, inklusive metodbeskrivningar och riskbedömningar.

Godkännande ganskning av färdig installerad anläggning

När alla dokument och ritningar är godkända utför vårt kvalificerade installationsteam arbetet på avtalad tid. När installationen är avslutad går projektledaren igenom alla krav för att säkerställa att de är uppfyllda. Instruktioner för användning och underhåll lämnas i samband med den slutliga leveransen.

Säker start av ditt system

Tala med vår serviceavdelning om uppstart och installation

Fler tjänster från Condair...