Sammanhang mellan fukt i luften, astma och allergi

Vilken betydelse har luftfuktigheten för personer med astma och allergi? Är torr eller fuktig luft att föredra, och vilken luftfuktighet rekommenderas? De här frågorna stöter vi ofta på, både bland kontorspersonal och i privata bostäder. Därför ger våra experter inom luftfuktighet och inomhusklimat dig en överblick över rekommendationer kring luftfuktighet, samt goda råd för att skapa ett sunt inomhusklimat som minskar besvären med astma och allergi.

Torr luft kan förvärra astmasymtom

Astma är en kronisk sjukdom, vilket betyder att det kan vara perioder då symtomen upplevs i större eller mindre omfattning men aldrig helt försvinner. En av de faktorer som kan förvärra symtomen är att befinna sig i ett rum där luftfuktigheten är för låg, och luften för torr. Genom att tillföra luften fukt och hålla en kontrollerad luftfuktighet, kan man därmed skapa bättre förutsättningar för de astmadrabbade och bidra till att minska de olika besvär som diagnosen medför. Det kan ha stor påverkan i vardagen för astmatiker och allergiker när luften är för torr, och därför finns ett ökat intresse för att hitta lösningar både på arbetsplatser och i privata bostäder.

Förutom att minska astma- och allergiproblem minskar korrekt luftfuktighet även en rad andra problem som är förknippade med torr luft. Det gäller bland annat torra och irriterade ögon, torra slemhinnor, trötthet, huvudvärk och koncentrationsproblem.

Astma, allergi och ämnen i luften

Vid många tillfällen finns ett samband mellan astma och allergi, då allergi ofta ger sig till känna i form av astma. Damm är det ämne i världen som är mest allergiutlösande och något vi dagligen är i kontakt med. Det är dock svårt att mäta den exakta mängden damm som finns i både möbler, mattor och sängar med mera och som svävar fritt i rummet. Det kan därför vara svårt att säga hur stor mängd damm som konkret bidrar till att utlösa allergisymton hos den enskilda.

En studie kring astma och allergi visar att den inandade mängden kvalsterallergener beror på hur aktiv personen är, och om dessa aktiviteter bidrar till att röra upp damm. Vid låg aktivitet som sömn andas man däremot in en minimal mängd kvalsterallergener. Faktiskt får personer i rörelse och aktivitet koncentrationen i inandningsluften att stiga mer än tusen gånger. Att damm, bakterier och skadliga partiklar rörs upp skylls i hög grad på torr luft. När partiklar virvlar runt i luften kan de andas in av de personer som uppehåller sig i rummet, och den torra luften innebär samtidigt att dammet svävar runt under längre tid.

Den torra luften uppträder särskilt under vinterhalvåret, varför det under den här perioden upplevs ett ökat antal allergiproblem som orsakas av damm. Problemet kan avhjälpas med hjälp av luftbefuktning, som kan öka luftfuktigheten. Allmänt rekommenderas att luftfuktigheten ligger mellan 40 och 60 procent, då denna nivå säkrar ett sunt inomhusklimat och är mest välgörande för vårt välbefinnande. När luftfuktigheten stiger, binder vattnet de små skadliga partiklarna, varför de blir tyngre och snabbare faller till golvet och lättare fäster sig till vågräta ytor. När dammet lägger sig på de vågräta ytorna kan de avlägsnas genom vanlig städning.

Goda råd för att förebygga och minska astma- och allergisymton

Har man misstankar om att luften i hemmet eller på kontoret är för torr, kan man med hjälp av en enkel hygrometer mäta den exakta luftfuktigheten och därigenom fastställa huruvida befuktning är nödvändigt eller inte. Om luftfuktigheten under en längre period befinner sig under 40 procent, rekommenderar vi att man kontaktar experter som kan hjälpa till att hitta en lösning anpassad för dina behov.

I det sammanhanget är det viktigt att man skaffar en hygiensäkrad luftbefuktare. Du kommer med all sannolikhet märka en tydlig skillnad när du har den rätta luftfuktigheten i ditt hem eller på kontoret, då damm och skadliga partiklar inte virvlar upp så mycket som tidigare, samtidigt som luftfuktigheten hjälper din näsa att filtrera luften och dina bronker att rensa dina luftvägar.

Damm, slemhinnor och känsliga luftvägar

Det är därför även en bra idé att vara uppmärksam på att andas genom näsan i stället för munnen. Mer än hälften av det damm som man andas in genom näsan fastnar på den fuktiga slemhinnan. Dammet kan avlägsnas genom att man rensar näsan, hostar eller sväljer det. Om du inte kan rensa näsan en till två gånger om dagen är din näsa säkert för torr och bör tillföras fukt. Andas du genom munnen får du långt mer damm ner i lungorna och har större risk för uttorkade slemhinnor. I sådana fall är behovet av befuktning extra stort.

Är man drabbad av astma och allergi är det nästan självskrivet att man ska vara särskilt uppmärksam på rengöring. Det är en fördel att välja släta golv och möbler som är lätta att torka av och att man byter sängkläder med jämna mellanrum. Om man har mycket känsliga luftvägar och lätt påverkas av damm kan det vara en bra idé att få hjälp med rengöringen för att undvika att provocera fram symtomen, som lätt kan uppstå i samband med den aktivitet som är förknippad med rengöring. På kontoret är det en fördel att fundera på att rensa upp bland pappershögarna på skrivbordet, så att det inte samlas onödigt damm på din arbetsplats.

Andra experter ger följande rekommendationer gällande luftfuktighet:

  • Luftbefuktare kan enligt Astma- & allergilinjen lindra astma och allergi.

  • Astma- Allergi Danmark rekommenderar en luftfuktighet på 35-60 procent.

  • Enligt HK ger luftfuktigheten mindre problem om den hålls på en nivå mellan 30 och 70 procent.

  • World Health Organization (WHO) rekommenderar ur hälsomässig synvinkel att luftfuktigheten inte bör vara högre än 60 procent eller lägre än 30 procent.

Är du intresserad av att veta mer om inomhusklimat och hälsa?