Torr luft kan förvärra symptomen för astma och allergi

Luftfuktighet, astma och allergi

Sammanhang mellan fukt i luften, astma och allergi

Vilken betydelse har luftfuktigheten för personer med astma och allergi? Är torr eller fuktig luft att föredra och vilken luftfuktighet rekommenderas? Vi stöter ofta på dessa frågor, både bland kontorspersonal och i privatbostäder. Därför ger våra experter inom luftfuktighet och inomhusklimat dig en överblick över rekommendationer för luftfuktigheten, samt goda råd för att skapa ett sunt inomhusklimat, som minskar besvären från astma och allergi.

Torr luft kan förvärra astmasymtom

Astma är en kronisk sjukdom, vilket innebär att det kan förekomma perioder när symptomen upplevs i större eller mindre grad, men de kommer aldrig att försvinna helt. En av faktorerna som kan förvärra symptomen är att uppehålla sig i rum där luftfuktigheten är för låg och luften är för torr. Genom att tillföra luften fukt och upprätthålla en kontrollerad luftfuktighet kan man därmed skapa bättre förutsättningar för dem som lider av astma och hjälpa till att minska de olika besvär som diagnosen medför. Det kan ha stor betydelse i vardagen för astmatiker och allergiker när luften är för torr och precis därför är det av stigande intresse att hitta lösningar, både på arbetsplatser och i privata hem.

Förutom att minska astma- och allergiproblem, minskar en korrekt luftfuktighet även en rad andra besvär som förknippas med torr luft. Det gäller bland annat torra och irriterade ögon, torra slemhinnor, trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Astma, allergi och damm i luften

I många fall finns det ett samband mellan astma och allergi, eftersom allergi ofta ger sig till känna i form av astma. Husdamm är det ämne som i ett globalt perspektiv är det mest allergiframkallande och ett ämne som vi har daglig kontakt med. Det är dock svårt att mäta det exakta innehållet husdamm som finns i både möbler, mattor och sängar och som dessutom svävar fritt i rummet. Det kan därför vara svårt att säga hur stor mängd husdamm som rent konkret bidrar till att utlösa allergisymptom hos den enskilde individen.

En studie kring astma och allergi visar att den inandade mängden av kvalsterallergener är beroende av hur aktiv personen i fråga är och om dessa aktiviteter leder till uppvirvling av damm. I motsats till detta blir inandningen av kvalsterallergener vid låg aktivitet, som exempelvis sömn, minimal. Faktum är att personer som är i rörelse och aktiva får koncentrationen i inandningsluften att stiga mer än tusen gånger. Uppvirvlingen av damm, bakterier och skadliga partiklar kan i hög grad skyllas på torr luft. När partiklar virvlar runt i luften, kan de andas in av personer som uppehåller sig i rummet och den torra luften innebär samtidigt att dammet svävar runt under längre tid.

Den torra luften förekommer särskilt under vinterhalvåret, vilket är anledningen till att det under denna period förekommer en ökning av antalet allergiproblem som orsakas av husdamm. Problemet kan åtgärdas med hjälp av luftbefuktning som kan öka luftfuktigheten.

Generellt sett rekommenderas det att luftfuktigheten befinner sig mellan 40 och 60 %, eftersom denna nivå säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat och är mest gynnsamt för vårt välbefinnande. När luftfuktigheten ökas binder vattnet de små skadliga partiklarna och gör dem tyngre, vilket leder till att de faller ner till golvet snabbare och lättare fastnar på vågräta ytor. När dammet lägger sig på de vågräta ytorna, kan de avlägsnas via normal rengöring.


Andra experter ger följande rekommendationer gällande luftfuktighet:

  • Luftbefugtere kan ifølge Astma- & Allergilinjen lindre astma og allergi.

  • Astma-Allergi Danmark anbefaler en luftfugtighed på 35-60 %.

  • Ifølge HK giver luftfugtigheden sjældent gener, hvis den holdes på et niveau mellem 30 og 70 %.

  • World Health Organization (WHO) anbefaler fra et sundhedsmæssigt synspunkt, at luftfugtigheden ikke bør være højere end 60 % eller lavere end 30 %.

Har du utmaningar på arbetsplatsen?

Damm, slemhinnor och känsliga luftvägar

Det är därför även en god idé att försöka tänka på att andas genom nästan istället för munnen. Mer en hälften av husdammet som andas in genom näsan hamnar på den fuktiga slemhinnan. Dammet kan avlägsnas genom att antingen snyta sig, hosta upp det eller svälja det. Om du inte kan snyta dig en till två gånger per dag, är din näsa sannolikt för torr och behöver extra fukt. Om du andas genom munnen, får du ner betydligt mera damm i lungorna och löper större risk för uttorkade slemhinnor. I detta fall är behovet av befuktning extra stort.

Om man lider av astma och allergi, är det nästan självskrivet att man bör vara särskilt uppmärksam på rengöring. Det är en fördel att välja släta golv och möber som är lätta att torka av och att byta sängkläder regelbundet. Om man har mycket känsliga luftvägar och lätt påverkas av damm, kan det vara en god idé att få hjälp med rengöringen för att undvika att framkalla symptomen, som ofta kan förekomma i anslutning till de aktiviteter som förknippas med städning. På kontoret är det en fördel att komma ihåg att röja upp i pappershögarna på skrivbordet, så att det inte samlas onödigt damm på din arbetsstation.

Goda råd för att förebygga och mildra astma- och allergisymptom

Om man misstänker att luften i hemmet eller på kontoret är för torr, kan man med hjälp av en simpel hygrometer mäta den exakta luftfuktigheten och på så sätt ta reda på huruvida befuktning är nödvändig eller inte. Om luftfuktigheten befinner sig under 40 % under en längre period, rekommenderar vi att man kontaktar experter inom området som kan hjälpa till att hitta en lösning som är anpassad efter dina behov.

I anslutning till detta är det viktigt att man skaffar en hygiensäkrad luftbefuktare. Du kommer med största sannolikhet att märka en tydlig skillnad om du har rätt luftfuktighet i ditt hem eller på kontoret, eftersom damm och skadliga partiklar inte kommer att virvlas upp lika mycket som tidigare samtidigt som att luftfuktigheten hjälper din näsa att filtrera luften och dina bronker att rensa dina luftvägar.

Är du intresserad av att veta mer om inomhusklimat och hälsa?