Ett bra inomhusklimat är viktigt för att barn ska trivas i skolan

Inomhusklimat och hälsoproblem på skolor

Mekanisk ventilation är endast en del av inomhusklimatlösningen

Problemen bottnar ofta i för höga koncentrationer av CO, vilket kan avhjälpas med mekanisk ventilation som ser till att byta ut luften i klassrummet eller på förskolan. 
Undersökningar visar att omkring 42 procent av alla skolor har mekanisk ventilation. Antalet ökar, då ventilation som regel går att hitta i nyare byggnader. Därmed är CO-problemet löst. Dock upplever skolor och förskolor med mekanisk ventilation ofta andra problem med inomhusklimatet.

Se till så att torr luft från ventilationen inte skapar nya hälsoproblem

Om luften byts ut för snabbt, kommer luftfuktigheten inomhus att falla och luften bli för torr. Luftfuktigheten ska ligga på mellan 40 och 60 procent, vilket är hälsosamt för människor men det är inte ovanligt att den med mekanisk ventilation kan falla till under 20 procent. Det torra inomhusklimatet ger symtom som huvudvärk, trötthet, irriterade slemhinnor och ögon, stötar från statisk elektricitet, torr hud och näsblod.

En ventilationsanläggning är därför bara halva lösningen på vägen mot det goda och sunda inomhusklimatet. Luftbefuktare ser till att tillföra luften den nödvändiga mängden vatten. På det sättet är luftbefuktare den andra halvan av rätt inomhusklimatlösning, där både barn och personal lever under hälsomässigt gynnsamma förhållanden.

Luftfuktigheten är en avgörande del av inomhusklimatet

Det goda inomhusklimatet med ventilation och luftbefuktning förebygger sjukfrånvaro, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, trötthet och irriterade slemhinnor. Därmed bidrar inomhusklimatet till att skapa fundamentet för barns inlärning och utveckling många timmar varje dag, och det är därför nödvändigt att se till att luftfuktigheten är i ordning.
Se alltid till att välja en hygiensäkrad luftbefuktare till förskolor och skolor.

Sundhedsstyrelsen rekommenderar i en inomhusklimatrapport från 2013, att den relativa luftfuktigheten bör utredas för att konstatera om den är för hög eller för låg.
Ladda ner Sundhedsstyrelsens rapport Forebyggelsespakke - Indeklima i skoler här.

Nyttig kunskap om luftfuktighet och bra inomhusklimat på skolor:

Undrar du om luftfuktigheten är okej på din skola?

Vi vet allt som är värt att veta om inomhusklimat, hälsa och luftfuktighet...