Skolor och förskolor kämpar med dålig inomhusluft

Ett dåligt inomhusklimat på förskolor och skolor kan ge svårighet för koncentration. Det gör inte bara att barn och personal blir slöa och trötta - inlärningen hämmas och frånvaro kan också öka.. Det gör inte bara barn och personal blir slöa, tröga och trötta - inlärningen hämmas och frånvaro kan också öka.

Mekanisk ventilation är bara en del av klimatlösningar

Problemen kommer ofta från höga koncentrationer av CO2, som kan lindras genom mekanisk ventilation som säkerställer att skiftning av luften i klassrummet eller dagis ut med jämna mellanrum.

Studier visar att det är ca 42% av alla skolor som har mekanisk ventilation. Antalet ökar i takt med ventilationen vanligtvis finns i de nyare byggnaderna. Därmed är CO2-problemet löst. Dock upplever skolor och förskolor med mekanisk ventilation ofta andra problem med inomhusklimatet.

Passa på så att torr luft inte ger nya hälsoproblem

Eftersom luften ofta byts ut, vill luftfuktigheten inomhus falla och luften blir alldeles för torr. Luftfuktigheten bör ligga mellan 45-55%, vilket är hälsosamt för människor, men det är inte ovanligt att den mekaniska ventilationen kan understiga 20%. Det torra klimatet orsakar symptom som huvudvärk, trötthet, irriterade slemhinnor och ögon, stötar från statisk elektricitet, torr hud och näsblod. Du kan läsa mer om symptomen och ta vår inomhus testet nedan. Ett ventilationssystem är därför bara hälften av lösningen på vägen till bra och hälsosamt inomhusmiljö. 
 
Luftfuktare ser till att tillgöra luften den nödvändiga mängden av vatten. På det sättet är luftbefuktaren den sista halvdel av den rätta inomhusklimatläsningen, var både barn och personal har hälsomässigt ordentligt förhållande.

Koppling mellan infektion och luftfuktighet i institutioner

Luftburna virus sprids lättare när luftfuktigheten är under 45%. Därför sprids influensa och andra respiratoriska sjukdomar snabbare i skolor och förskolor om vintern, när luften är mycket torr inomhus i byggnader med mekanisk ventilation om man inte gör något för att öka luftfuktigheten.  

Luftfuktigheten är en viktig del av inomhusmiljön 

Det goda inomhusklimatet med ventilation och luftbefuktning förhindrar frånvaro, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, trötthet och irriterade slemhinnor. Därmed är inomhusmiljön med till att skapa grunden för barns lärande och utveckling många timmar dagligt, och det är därför nödvändigt att se till att luftfuktigheten är okej.

Välj alltid en hygien säkrad luftfuktare till daghem och skolor. 


Kundhistoria

Det goda inomhusklimatet hjälper barnen i dagsinstitutionen Hyldehaven. 
Därför har de i 25 år haft luftbefutkning och ett sunt inomhusklimat som gynnar barn, personal och föräldrar. 

Läs hela historien med uttalande från föräldrar och personal här0

Nyttig kunskap om det goda inomhusklimatet i förskolarna och på skolor:

Vi vet allt som är värt att veta om inomhusklimat, hälsa och luftfuktighet...