Befuktning och fuktreglering i kopieringsprocesser och tryckerier

Befuktning och fuktreglering i kopieringsprocesser och tryckerier

Torr luft ändrar papprets struktur

Papper är ett naturmaterial som är mycket känsligt för förändringar i relativ luftfuktighet. Om luften kring tryckpressar och papperslager blir torrare påverkas papperets exponerade kanter och de börjar krulla sig.

Problem i tryckfasen orsakat av för låg luftfuktighet

Kantstramning På en pall med papper ger de utsatta kanterna fukt ifrån sig först medan den täta kontakten mitt på pallen hindrar att fukt avges från pallens mitt. Detta ger det välkända problemet med kantspänning/kantstramning i stapeln med därav följande problem i maskinen. Kantstramning är alla tryckeriers mardröm därför att det är omöjligt att köra papperet eftersom det skapar problem för griparna under tryckningen. Följden blir att arken viker sig i tryckpressen. Samtidigt är det otroligt svårt om inte omöjligt att få papperet jämnt igen.

Variation i den relativa luftfuktigheten ger formatändringar i pappersarken generellt men ändringarna på tvären är 1½-4 gånger större än på längden. Om papperets fuktighet inte är korrekt ändrar det dimensioner. Ett stort antal ark korrekt konditionerat papper krymper 2-3 mm per meter i en tryckprocess med låg relativ luftfuktighet.

Statisk elektricitet medför driftstopp i tryckprocesser och tryckerier

Styva kanter på rullat papper kan orsaka banbrott och stilleståndstid. Låg luftfuktighet ökar också den statiska uppladdningen, vilket kan få pappersskikt att häfta vid varandra så att matning och stapling störs.

Lös problemen i tryckfasen

Papperets vatteninnehåll ligger typiskt mellan 6,5- 9 % beroende på ändamål och leverans från pappersfabriken. Papperet avger alltid fukt till omgivningen om omgivningen har en lägre luftfuktighet.

För att undvika att papperet avger sitt naturliga vatteninnehåll ska man hålla en konstant relativ luftfuktighet på mellan 50-55 % RH. Papperet bevarar sina flexibla egenskaper vid denna luftfuktighet och påförande av tryckfärger får optimala villkor.

I ett tryckeri finns också en rad andra faktorer som bl.a. statisk elektricitet och arbetsmiljö som gör att det är väsentligt att man håller en luftfuktighet på mellan 50-55 % RH.Är luften för torr i ditt tryckeri?

Pappersmått beror på fuktigheten

Hålls inte papprets fuktighet korrekt ändrar det dimensioner. Bara 1 mm betyder en misspassning på 4,8 rastpunkter beroende på papprets kvalitet.

Luftens relativa fuktighet påverkar i hög grad papperets mekaniska egenskaper. Det är viktigt att bevara papperets mekaniska egenskaper såsom dragstyrka och rivstyrka samt falsningsförmågan för bokbindare. Vid 50-65 % RH har papperet optimal dragstyrka och sprängstyrka. Rivstyrkan och falsningsförmågan ökar vid helt upp till 85 % relativ luftfuktighet. I falsningsprocessen kommer papper med ett lågt vatteninnehåll att bräckas av när det viks.

Torkat papper suger mer färg under produktionen

När papperet är torrt försöker det med alla medel att suga till sig vatten. Vid uppsugning av fuktvatten händer det att tillförseln af fuktvatten blir förhållandevis för liten. Vi första genomkörning måste man därför ofta i tryckerier utan korrekt fukttillförsel tvungna att kompensera för detta genom att tillföra t.ex. 20 % extra genom första färgrullen, 10 % vid nästa färgrulle etc. Denna justering av fuktvattnet betyder flera inställningar om dagen och förhindrar en problemfri produktion.

Problem i printprocesser och på tryckerier löses med luftbefuktning

Med den korrekta luftfuktigheten undgår tryckerier onödvändiga driftstopp och problem med ESD. Condair kan leverera befuktningssystem, som är exakt styrt och som säkerställer en stabil luftfuktighet i tryckerier och vid printprocesser.

Stor erfarenhet med luftbefuktningssystem för tryckeri

Condair är expert inom befuktningslösningar, och vi kan skräddarsy den bästa lösning för ditt tryckeri beroende på rummets storlek, temperatur och behov.

Se videoexempel på vätning i tryckproduktion.

För mer information om luftbefuktning till tryckerier, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Condair reglerar luftfuktigheten i tryckerier och i ett antal andra branscher ...