Befuktning och fuktkontroll minskar risken för problem och luftburna virus

Befuktning och fuktkontroll för sjukhus, vårdcentraler och hälsomottagningar

Torr luft medför en risk för sjukdom och luftburna virus

Huvudvärk, irriterade ögon, ont i halsen, täppt näsa, trötthet, hudåkommor och förhöjd överföring av luftburna virus kan alla vara resultat av torr luft. Torr luft suger fukt från alla tillgängliga källor i rummet, även från slemhinnor i näsa och hals, som ska skydda oss mot infektioner. Det sugs även fukt från kroppsvävnad som exponeras under operationer. Detta kan medföra för tidig uttorkning och främja uppkomsten av sårskorpor från koagulerat blod.

Luftfuktighet och röntgen

Det är en stor investering för ett sjukhus att köpa in professionell röntgenutrustning, och då garantin ofta är beroende av att luftfuktigheten hålls på en stabil nivå, är det allmän praxis att sjukhus kontrollerar luftfuktigheten i röntgensalarna. Detta är en förnuftig lösning som ger ett bra inomhusklimat både för utrustning och personal.

Personal och patienter lider under för torr luft

Det fokuseras allt mer på det väsentliga i att inte bara säkra maskiner och operationssalar på sjukhus, utan även att inomhusklimatet är i ordning bland personal och patienter.

Det är vanligt att personalen upplever symtom på torr luft i öppna kontorsutrymmen, i korridorer och allmänna ytor. Därför är det här avgörande att säkra att luftfuktigheten är korrekt på andra platser än enbart i röntgensalarna.

Befuktning minskar risken för statisk elektricitet i operationssalen

Ännu viktigare är kanske stötar till följd av statisk elektricitet vid en relativ luftfuktighet på under 40 procent i operationssalen. Obehagliga, överraskande stötar förorsakade av plötsligt statisk elektricitet är potentiellt skadliga och farliga i samband med kirurgi. Det ska dessutom förhindras att det skapas gnistor till följd av statisk elektricitet i operationssalar, som innehåller brandfarlig syrgas.

Korrekt luftfuktighet förbättrar patienternas tillstånd och hälsa

Luftfuktighetsnivåerna på BB- och mödravårdsavdelningar bör alltid upprätthållas, då spädbarn är särskilt känsliga för torr luft. En låg relativ luftfuktighet kan dessutom förvärra tillståndet väsentligt för patienter med andningssvårigheter.

Bakterologisk ren befuktning säkrar hälsan i sjukhus

På sjukhus är ångbefuktning en mycket populär lösning som säkrar att den fukt som tillförs är 100 procent säker. Condair har många års erfarenhet av bakteriologiskt ren befuktning för sjukhus och vårdinrättningar, och vi kan skräddarsy en lösning som passar den enskilda institutionens behov.


För mer information om luftfuktighet på sjukhus kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.


Fördelar med Condairs luftbefuktningslösningar inom hälso- och sjukvård: 

• Signifikant minskad överföring av luftburna virus vid en relativ luftfuktighet över 40 %

• Optimalt inomhusklimat för människors hälsa och välbefinnande vid en relativ luftfuktighet på 40–60 %

• Omfattande global expertis för många tillämpningar inom sjukvården

• Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav

• Fuktregleringslösningar med minimal energiförbrukning, vilket minskar driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning

• Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök

Referenser inom hälso- och sjukvård

  - Rigshospitalet, Danmark

  - Glostrup Hospital, Danmark

  - Køge Sygehus, Danmark

  - Slagelse Sygehus, Danmark

  - Odense Universitetshospital, Danmark

  - Great Ormond Street Hospital, UK

  - Cork University Hospital, Irland

  - Guys Hospital, UK

  - John Radcliffe Hospital, UK

  - St Mary's Hospital, UK

  - Chesterfield Nuffield Hospital, UK

  - Sheffield Children's Hospital, UK

  - Harefield Hospital, UK

  Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...