Vårdrelaterade infektioner kan minskas med rätt fuktighet

Befuktning och fuktkontroll för sjukhus, vårdcentraler och hälsomottagningar

Vårdrelaterade infektioner hotar patientsäkerheten

Sjukhus och vårdinrättningar kämpar dagligen med att minska infektionsrisken hos inlagda patienter.

Upp mot 65.000 svenskar smittas varje år av en sjukhusrelaterad infektion, som kan komma från luftburna virus och bakterier. De farligaste bakterierna är MRSA, stafylokocker, lunginflammation och RS-virus.

"Jag känner glädje över att vi kan se en statistiskt säkerställd minskning av VRI, men också en viss frustration över att så många som 65 000 svenska patienter drabbas årligen."

Hans Rutberg, Patientsäkerhetsexpert

    Rätt luftfuktighet kan minska viruslöverlevnaden med 80 %

Med en luftfuktighet på mellan 40 och 60 procent förhindras smittsamma virus från att virvla runt i luften bland patienter och personal. Vår inomhusklimatexpert kommer gärna och undersöker luftfuktigheten hos er.

Röntgenutrustning på sjukhus kräver luftbefuktning

Det är en stor investering för ett sjukhus att köpa in professionell röntgenutrustning, och då garantin ofta bygger på att luftfuktigheten hålls på en stabil nivå är det allmän praxis att sjukhusen kontrollerar luftfuktigheten i röntgensalarna. Det är en förnuftig lösning som ger ett bra inomhusklimat både för röntgenapparater och för personalen.

Befuktning minskar risken för statisk elektricitet i operationssalen

Ännu viktigare är kanske stötarna till följd av statisk elektricitet vid en relativ luftfuktighet på under 40 % i operationssalen. Obehagliga och överraskande stötar som orsakas av plötslig statisk elektricitet är potentiellt skadliga och farliga i samband med kirurgi.

Det ska dessutom förhindras att det uppstår gnistor till följd av statisk elektricitet i operationssalar som innehåller brandfarliga anestesigaser.

Det sugs också fukt från kroppsvävnaden som exponeras under operationer. Detta kan medföra för tidig uttorkning och främja uppkomsten av sårskorpor från koagulerat blod.

Neonatal-patienter är känsliga för torr luft

Luftfuktigheten på BB-avdelningar bör alltid upprätthållas, då spädbarn är särskilt känsliga för torr luft. En låg relatig luftfuktighet kan dessutom förvärra tillstånden för patienter med andningsproblem väsentligt.

Förlängda inläggningstider är dyrt och onödigt

Torr luft och ökad smittspridning som följd ger förlängda inläggningstider på landets sjukhus och vårdinrättningar, vilket är en av de största utgifterna för hälso- och sjukvården. Undersökningar visar att vårdrelaterade infektioner i Sverige årligen kostar staten mer än 6 miljarder kronor. Detta belopp täcker enbart sjukhusens direkta behandlingskostnader. Det kan därför vara en förnuftig och långsiktig lösning att få luftfuktigheten undersökt.

Personal och patienter lider av för torr luft

Torr luft suger fukt från alla tillgängliga källor i rummet, även slemhinnor i näsa och hals som ska skydda oss mot infektioner.

Det är vanligt att personal upplever symtom från torr luft i allmänna utrymmen, i korridorer och salar. Det är därför avgörande att utröna om luftfuktigheten är i ordning utöver i röntgensalarna.

Bakteriologiskt ren befuktning rekommenderas i sjukvården

På sjukhus är ångbefuktning en mycket populär lösning, som säkrar att den fukt som tillförs är 100 % hygieniskt säker. Condair har många års erfarenhet av bakteriologiskt ren befuktning för sjukhus och vårdinrättningar, och vi kan skräddarsy en lösning som passar den enskilda byggnadens behov.


Vill du prata med en av våra konsulter om befuktning till sjukhus och hälsovård?

Fördelar med Condairs luftbefuktningslösningar inom hälso- och sjukvård: 

  • Signifikant minskad överföring av luftburna virus vid en relativ luftfuktighet över 40 %

  • Optimalt inomhusklimat för människors hälsa och välbefinnande vid en relativ luftfuktighet på 40–60 %

  • Omfattande global expertis för många tillämpningar inom sjukvården 

  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav 

  • Fuktregleringslösningar med minimal energiförbrukning, vilket minskar driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning 

  • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök

Läs mer om hälsa och inomhusklimat...