Torr luft medför en risk för besvär och luftburna virus

Huvudvärk, irriterade ögon, halsont, nästäppa, utmattning, hudsjukdomar och ökad överföring av luftburna virus är effekter som kan orsakas av torr luft. Torr luft suger fukt från alla tillgängliga källor i lokalen, även från slemhinnor i näsa och svalg som ska skydda oss mot infektioner. Fukt sugs också ut från kroppsvävnader som exponeras under operationer. Detta kan orsaka för tidig torkning och främja bildning av sårskorpor av koagulerat blod.

Luftfuktighet och scannerrum

Personal och patienter lider under för torr luft

Kanske ännu viktigare är risken för stötar orsakade av statisk uppladdning som uppstår vid en relativ fuktighet under 40 % i operationssalen. Obehagliga och oväntade stötar, orsakade av statisk uppladdning, kan orsaka skador och störningar i samband med kirurgi.

Befuktning reducerar risken för statiskt elektricitet  

Luftfuktigheten bör alltid vara reglerad på förlossnings- och mödravårdsavdelningar eftersom spädbarn är särskilt känsliga för torr luft. Låg relativ luftfuktighet kan också kraftigt förvärra tillståndet för patienter med andningsproblem. 

Den rätta luftfuktighet förbereder patientens tillstån och hälsa

På sjukhus är ångbefuktning en mycket populär lösning, som garanterar att tillförd fukt är 100 % säker. Condair har mångårig erfarenhet av bakteriologiskt rent befuktning till sjukhus och hälsovård, och vi kan skräddarsy en lösning som passar varje institutions behov. 

Bakterologisk ren befuktning säkrar hälsan i sjukhus


Fördelar med Condairs luftbefuktningslösningar inom hälso- och sjukvård: 

• Signifikant minskad överföring av luftburna virus vid en relativ luftfuktighet över 40 %

• Optimalt inomhusklimat för människors hälsa och välbefinnande vid en relativ luftfuktighet på 45–55 %

• Omfattande global expertis för många tillämpningar inom sjukvården

• Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav

• Fuktregleringslösningar med minimal energiförbrukning, vilket minskar driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning

• Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök

Referenser inom hälso- och sjukvård

  - Rigshospitalet, Danmark

  - Glostrup Hospital, Danmark

  - Køge Sygehus, Danmark

  - Slagelse Sygehus, Danmark

  - Odense Universitetshospital, Danmark

  - Great Ormond Street Hospital, UK

  - Cork University Hospital, Irland

  - Guys Hospital, UK

  - John Radcliffe Hospital, UK

  - St Mary's Hospital, UK

  - Chesterfield Nuffield Hospital, UK

  - Sheffield Children's Hospital, UK

  - Harefield Hospital, UK

  Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...