Mögel, fukt och luftfuktighet

Hos Condair stöter vi emellanåt på flera missförstånd kring mögel. Det handlar bland annat om hur mögel uppstår, hur det förökar sig och bekämpas på effektivaste sätt.

Hög luftfuktighet är inte lika med mögel

Många tror att hög luftfuktighet och mögel hänger ihop. Det antagandet är dock inte rätt, då risken för mögel uppstår först när luftfuktigheten överskrider 80 procent. Det är därför ett utbrett missförstånd att ett rum ska vara så torrt som möjligt för att slippa mögel.
Dessutom kräver mögel vatten i flytande form för att utvecklas och föröka sig, då det är hygroskopiskt och lever av vatten.

Köldbryggor och kondensvatten skapar risk för mögel

En luftfuktighet på över 80 procent uppnås bland annat i samband med en så kallad köldbrygga, som är den kondens som skapas av temperaturskillnaden mellan den utvändiga och invändiga miljön. Temperaturskillnaden kommer på det sättet skapa en "våt insida" inomhus. En köldbrygga kan därför betecknas som en plats där värmen har lätt att ta sig ut och kylan har lätt att tränga in till följd av till exempel dålig isolering.
Köldbryggorna kommer normalt skapas i och kring dina fönsterpartier. Mögel och fukt beror inte på fukten i luften, då rumsluften aldrig kan ha en luftfuktighet på 100 procent även om befuktning används. Det är således enbart i specifika områden med köldbryggor och kondensvatten som det finns risk för mögel.

Uppvärmning och ventilation avlägsnar inte mögel

Om du drabbas av mögel i din bostad är inte lösningen på problemet intensiv uppvärmning. En kombination av mögel och torr luft kan nämligen innebära stora hälsorisker. Om luften är mycket torr, runt 20 - 30 procent, kommer många mögelsvampar försöka överleva genom att öka produktionen av sporer.
I torr luft kan dessa luftburna partiklar enklare spridas, då de virvlar runt och därmed lättare kan tränga in i våra luftvägssystem. Mycket torr luft kommer dessutom medföra flera problem som till exempel torra och irriterade ögon, torra slemhinnor, huvudvärk och trötthet.

Så förebygger du mögel

Vissa tror också att tillräcklig ventilation kan förhindra mögelsvamp. Mögel utlöses dock inte enbart av felaktig ventilation, utan kan även bero på fuktinträngning genom byggnadskomponenter, dålig väggisolering eller liknande. Det är möjligt att minska risken för mögel genom att till exempel bli av med hög luftfuktighet efter bubbelbad, matlagning och så vidare genom att ventilera med hjälp av vidöppna fönster. I stället för att ventilera länge med fönster på glänt är det mer lämpligt att ventilera intensivt två gånger om dagen, helst på morgonen och kvällen, med vidöppna fönster och invändiga dörrar i fem till tio minuter.

Bekämpa mögel med rätt luftfuktighet

En lösning på hela problematiken och på de många missförstånd som råder kring mögelsvamp är en luftfuktighet på 40 - 60 procent. På den här nivån kommer de luftburna partiklarna lättare falla till marken och kan därmed avlägsnas från ytorna med vanlig rengöring. För att bli av med mögel när det väl uppstått är det dock inte möjligt att undvika professionella lösningar.

Vilken luftfuktighet rekommenderas för att undvika mögelsvamp

Den rekommenderade och bästa luftfuktigheten för vår hälsa och vårt välbefinnande ligger mellan 40 och 60 procent. Du kan själv läsa av din luftfuktighet via en hygrometer. Det är till exempel en bra idé om du bor i en äldre byggnad, där risken för att kondens uppstår genom dålig isolering är större och att grunden för mögel skapas därmed ökar. En god idé och ett gott råd är att anlita experter på området, som kan vägleda dig och erbjuda den bästa lösningen.

Hos Condair erbjuder vi en mängd olika lösningar som bidrar till att säkra en sund och rekommenderad luftfuktighet på 40 till 60 procent. Du är alltid välkommen att kontakta våra experter på området som står redo att bidra med goda råd och kompetent vägledning.


För mer information om hur man uppnår den sundaste fuktighet i byggnader, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Om du är inttresserad av mögel och fuktighet i hemmen, så kan dessa artiklar vara för dig...