Bekämpa mögel med rätt luftfuktighet

Värt att veta om mögel och luftfuktighet i byggnader

Mögel, fukt och luftfuktighet

Hos Condair stöter vi ibland på olika missförstånd om mögel. Det handlar bland annat om hur mögel uppstår, hur det formar sig och hur man bekämpar det så effektivt som möjligt.

Hög luftfuktighet är inte lika med mögel

Många tror att en hög luftfuktighet och mögel hänger tätt ihop. Detta antagande är dock felaktigt, eftersom risken för mögel uppstår först när luftfuktigheten överstiger 80 %. Det är därför ett utbrett missförstånd att ett rum bör vara så torrt som möjligt om man vill undvika mögel. Dessutom kräver mögel vatten i flytande form för att kunna bildas och utveckla sig, eftersom det är hygroskopiskt och lever av vatten.

Köldbryggor och kondensvatten skapar risk för mögel

En luftfuktighet på över 80 % uppnås bland annat i förbindelse med en så kallad köldbrygga, som är den kondens som temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhusmiljön skapar. Temperaturskillnaden kommer på så vis att framkalla en "våt sida" inomhus.
En köldbrygga kan därför betecknas som en plats där värmen lätt kan komma ut och kylan lätt kan tränga in till följd av exempelvis dålig isolering.
Köldbryggor bildas typiskt i och runt dina fönsterområden. Mögel och fukt kan inte skyllas på fukten i luften, eftersom luften i rummet aldrig kommer att ha en fuktighet på 100 %, även om man använder befuktning. Det är således endast i specifika områden med köldbryggor och kondensvatten som det föreligger risk för mögel. 

Behöver du hjälp med fukt och mögel?

Uppvärmning och ventilation avlägsnar inte mögelsvampen.

Om du drabbas av mögel i din bostad, är lösningen inte bara intensiv uppvärmning. En kombination av mögel och torr luft kan nämligen vara mycket hälsofarlig. Om luften är mycket torr, omkring 20-30 %, kommer många svampar att försöka öka sin överlevnadschans genom att öka produktionen av sporer.
I torr luft kan dessa luftburna partiklar spridas lättare, eftersom de virvlar runt och därmed lättare kan tränga in i våra luftvägar. Mycket torr luft kommer dessutom att medföra fler obehag som exempelvis torra och irriterade ögon, torra slemhinnor, huvudvärk och trötthet.

Så här förebygger du mögel

Några tror även att tillräcklig ventilation kan avvärja mögel. Mögel är dock inte bara ett resultat av felaktig ventilation, utan även inträngande fukt genom byggnadskomponenter, dålig väggisolering eller liknande. Det är möjligt att minska risken för mögel genom att exempelvis förhindra hög luftfuktighet efter duschar, matlagning och så vidare genom att ventilera med vidöppna fönster. I stället för att ha en långvarig ventilering med fönster på glänt, är det mera ändamålsenligt att göra en intentiv ventilering två gånger om dagen, helst morgon och kväll, med vidöppna fönster och indvändning dörrar i fem till tio minuter.

Bekämpa mögel med rätt luftfuktighet

En lösning för hela problemet och de många missförstånd som omger mögel, är en luftfuktighet på 40-60 %. Vid denna nivå kommer de luftburna partiklarna att falla till marken lättare och kan därmed avlägsnas från ytorna via vanlig städning. För att få bort mögelsvampen när den väl har bildats är det dock inte möjligt att undvika en professionell borttagning.

Vilken luftfuktighet rekommenderas för att undvika mögelsvamp

Den rekommenderade och bästa luftfuktigheten för vår hälsa och vårt välbefinnande ligger nånstans mellan 40 och 60 %. Du kan själv övervaka och registrera din luftfuktighet med hjälp av en hygrometer. Det är exempelvis en god idé om du bor i en äldre byggnad, där risken för att kondens bildas på grund av dålig isolering är större och risken för att mögel ska bildas är därmed högre. En bra idé och ett gott råd är att anlita experter inom området som kan vägleda dig och erbjuda dig den bästa lösningen.

Hos Condair erbjuder vi en rad olika lösningar, som hjälper till att säkerställa en sund och rekommenderad luftfuktighet på 40-60 %. Du är alltid välkommen att kontakta våra experter på området, som är redo med goda råd och kompetent vägledning.

Om du är inttresserad av mögel och fuktighet i hemmen, så kan dessa artiklar vara för dig...