Dålig luftfuktighet kan vara orsaken till torra ögon och huvudvärk på arbetsplatsen.

Dåligt inomhusklimat hänger ofta samman med torr luft

Upplever ni torra ögon, huvudvärk och trötthat på arbetsplatsen?

Om du kan nicka instämmande angående ovanstående problem, så kan luftfuktigheten vara orsaken.

Dåligt inomhusklimat, fuktig luft och torr luft

Det finns många missförstånd angående vad ett bra inomhusklimat är, som exempelvis ju torrare luft, desto bättre inomhusklimat eller att fuktig luft, är dålig luft. Det är dessvärre långt från verkligheten. Luftfuktigheten ska vara medelhög för att ge ett bra inomhusklimat. Det är vi experter på att hjälpa till med.

Astma- & Allergilinjen rekommenderar luftfuktare, eftersom luftfuktare kan lindra astma och allergi.

Har du rätt luftfuktighet på arbetsplatsen?Mätning av inomhusklimatet på arbetsplatsen - få en professionell bedömning

Det är lätt att predika om torr luft. Självklart får inomhusklimatet inte heller vara för fuktigt. I stället handlar det om titta närmare på luftfuktigheten och undersöka om inomhusklimatet befinner sig innanför det rekommenderade mittområdet för att kunna säga om luften är för torr eller fuktig. Först vid denna tidpunkt är det möjligt att säga om inomhusklimatet är bra eller dåligt samt vilken roll luftfuktigheten spelar. Våra experter på inomhusklimat erbjuder professionell mätning av ditt inomhusklimat.

Luften är för torr knappt hälften av tiden

Man kan tyvärr inte säkra ett korrekt inomhusklimat med naturens hjälp. Som illustrationen nedan visar, är luften torr knappt under knappt halva året och kräver befuktning. Det är däremot relativt få timmar om året som luftfuktigheten är för hög och avfuktning rekommenderas.

Problem och besvär vid för torr luft

I samband med skärmarbete och arbete där man talar mycket, är torr luft besvärande och en hälsofara. Torr hals, hes röst och envis hosta är symptom för torr luft. Ögonen är även känsliga för alltför låg luftfuktighet och kan reagera genom att bli irriterade eller svullna. Upplever du symptom på torr luft?

Symptom på torr luft:

 • Ögonproblem toppar listan över arbetsmiljöklagomål. För låg luftfuktighet är en väsentlig förklaring. Ladda ner artikeln från det nationella forskningscentrat för arbetsmiljö här.

 • Luftburna virus har goda levnadsvillkor vid för låg luftfuktighet. Arbetsmiljöer med för torr luft kan därför minska sjukfrånvaron med hjälp av befuktning.

 • Torr hals, hes röst och envis hosta är symptom för torr luft. Särskilt callcenters kommer att märka dessa besvår, om de inte har befuktning.

 • Huvudvärk, grov och torr hud, statisk elektricitet och damm hör ockstå till besvären som orsakas av låg luftfuktighet på kontoret.

 • Utmattning, trötthet och koncentrationssvårigheter kan även förbättras genom att sörja för korrekt luftfuktighet.

       Vad är den rätta luftfuktigheten för ett bra inomhusklimat?

       Den rätta luftfuktigheten är 40 till 60 %. Ett bra inomhusklimat är en effektiv förebyggande förutsättning om arbetsplatsen ska ha ett hälsosamt inomhusklimat. Det är lätt att montera luftbefuktningssystem i båda nya och existerande kontorsbyggnader. Om luftfuktigheten faller under den optimala nivån, producerar befuktarna fint förångade mikroskopiska droppar som snabbt absorberas av luften i rummet.

       Fakta om torr luft:

        • Problem med torr luft är störst under vintermånaderna, eftersom luften inte innehåller lika mycket vattenånga i kallt väder som i varmt väder.

        • Människan andas in cirka 600-650 liter luft per timme.

        • Under vintermånaderna förlorar man cirka 20-25 % extra vätska genom huden och andningen.

        • Arbetsmiljön påverkar vår kropp under en stor andel av dygnet. På ett år blir det cirka 1 650 timmar.

        • Under mer än hälften av arbetstiden kommer luften att vara för torr (under 40 %).

        • Kontors- och produktionsmiljöer får ofta problem med för torr luft till följd av ventilation, belysning, uppvärmning eller annan värmealstring från processutrustning.

        Vad säger läkarvetenskapen om luftfuktighet?

        Som läkare rekommenderar jag starkt att man befuktar torr inomhusluft. Ett luftbefuktningssystem minskar risken för att drabbas av en förkylning eller influensa och förbättrar de anställdas välbefinnande och produktivitet. 
        Den senaste vetenskapliga forskningen bekräftar vad man har vetat i årtionden, nämligen att en luftfuktighet på omkring 50 procent är behaglig för människor, men dödsbringande för influensa- och förkylningsvirus som hostas ut i luften,


        säger dr. med. Walter Hugentobler.

        Läs mer om hälsa och inomhusklimat här ...