Om Condair

Om Condair AG

Condair är världens ledande producent av energivänliga anläggningar och system inom evaporativ kylning och luftbefuktning. Vi exporterar till mer än 50 olika länder runt om i världen. Ett stort antal välkända företag har valt våra system, bland annat Danfoss, Novo Nordisk, Siemens, Ericsson, IKEA, ARoS, Vestas, Arla, Volvo m. fl.

Från Anderberg fuktstyrning och ML System till Condair

De två danska företagen Anderberg Fugtstyring och ML System fusionerade under 2013 och bytte namn till Condair. Det tidigare Anderberg Fugtstyring har mer än 40 års erfarenhet av försäljning och service inom områdena befuktning, avfuktning samt tillhörande styrning och instrumentering. Det tidigare ML System har i snart 30 år producerat, sålt och levererat service av befuktningsanläggningar till ett stort antal branscher i Sverige och övriga världen.

Energivänliga lösningar inom evaporativ kylning, befuktning och avfuktning

Condair levererar befuktning och kylning till små, medelstora och stora verksamheter runt om i världen. Våra lösningar styr luftfuktigheten med stor precision och är extremt energi- och miljövänliga, både vad gäller ström- och vattenförbrukning. Condair-gruppen har en bred uppsättning av tekniska lösningar och exporterar våra ledande varumärken ML System, Defensor, Condair, Draabe samt JS Humidifiers till över 70 länder. Condairs produktionsanläggning i Danmark har ett hygien- och ISO-certifierat luftbefuktningssystem (ML System) som täcker hela kedjan – försäljning, produktion, installation och service. Varumärkena Draabe och Condair är godkända för befuktning i hälsomiljö.

Condair har stor erfarenhet av fuktregleringslösningar

Vi har levererat kylning och luftbefuktning till bl a FaceBooks datacenter i Luleå och vi sänker temperaturen med 10 grader vid vallfärdsorten Medina i Saudi-Arabien med hjälp av världens största kylanläggning utomhus. Mer om Condair ...

Garanti

Hämta Condairs garanti här

Läs mer

Condairs historia

Condairs historiska landmärken och utveckling.

Läs mer

Condairs uppdrag

Condair utrustar sin verksamhet till behoven hos alla som har en del i företagets framgång.

Läs mer

Vår företagskultur

Vi arbetar efter och lägger stor fokus vid öppenhet, dynamik, lagarbete, enkelhet och fokus på resultat.

Läs mer