Befuktning och fuktreglering till textilproduktion

Befuktning och fuktreglering till textilproduktion

Produktvikten hos textilier hålls stabil med befuktning i textilproduktion

Om fuktförlust förebyggs under bearbetning och lagring av textilier kan viktminskningen reduceras från typiska 4 % till endast 0,5 %.

Garnkvaliteten säkras med korrekt luftbefuktning

Rätt befuktning låter garnet behålla sin styrka och elasticitet, vilket förbättrar produktkvaliteten och breddar vinstmarginalen. Dessutom bildas mindre noppor – det betyder mindre spill. 

Statisk elektricitet i textilproduktionen åtgärdas med befuktning

Statisk uppladdning attraherar stoftpartiklar, vilket kan leda till minskad produktivitet och lägre produktkvalitet, driftstopp, obehag för operatörerna eller till och med olyckor. Vid högre luftfuktighet sprids den statiska uppladdningen naturligt och problemen försvinner.

Vävningseffektiviteten ökar med luftfuktare

Optimal befuktning minskar risken för garnbrott under vävningsprocessen, minskar stilleståndstiden och reducerar antalet avvikelser i slutprodukten. 

Märkbart bättre klimat i textilproduktion

Luftbefuktare kan genom evaporativ kylning sänka temperaturen i en textilfabrik med ca 5 °C och samtidigt minska mängden stoft och ludd i luften. Detta ger en friskare och mer produktiv miljö för medarbetarna.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar inom textilproduktion: 

  • Omfattande global expertis genom samarbete med många textiltillverkare
  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav
  • Innovativa och beprövade lösningar för alla textilprocesser
  • Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelshantering
  • Ökad produktivitet, mindre spill och större vinst
  • Friskare och behagligare atmosfär som ökar medarbetarnas produktivitet och minskar risken för olyckor

Se videoexempel på befuktning i textilproduktioner.

Få mer information om luftbefuktning i din textilproduktion i våra broschyr, eller kontakta oss på  +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär


Behöver du hjälp med befuktning i din textilproduktion?

Condair reglerar luftfuktighet i textilproduktioner, samt i ett antal andra branscher ...