Gratis Psychrometric diagram app

Gratis Psychrometric diagram app

Beräkna ditt befuktningsbehov enkelt och precist

Vår gratis Psychrometric Diagram app används för att beräkna fuktigheten och motsvarande ångkapacitet. Beräkningar av befuktningsbehovet kan utföras mycket noggrant och enkelt, vilket innebär att ett antal scenarier kan bedömas snabbt och utan krångel. Beräkningen kan göras på ett Psychrometric diagram eller Mollierdiagram.

Beräkning av isotermiska eller adiabatiska befuktning

Du kan välja mellan isotermiska eller adiabatisk teknologi och ange önskat mål eller utgångsvärden. Alla resultat är redigerbara och visas i nummerordning och i ett diagram.

Ladda ner vår psychrometric diagramapp här

Resultatet av beräkningen kan antingen skickas eller skrivas ut direkt från programmet.

Du kan ladda ner vår Psychrometric diagram app för iPhone här.

Har du frågor om vår psychrometric app?

Andra användbara länkar om befuktning och evaporativ kylning för dig som rådgivare...