Befuktning för framställning av farmaceutiska preparat

Befuktning för framställning av farmaceutiska preparat

Nogrann styrning av luftfukigheten i produktioner i medicinindustrin

Många processer inom läkemedelsindustrin kräver exakt reglering av luftfuktigheten. Tabletter som är belagda med vattenhaltiga lösningar måste tillverkas i en miljö med reglerad luftfuktighet, så att beläggningen inte torkar vare sig för snabbt eller för långsamt.

Torr luft ger problem med statisk elektricitet i produktioner

Beläggning med vattenbaserad färg kan påverkas negativt av alltför torr luft. Låg luftfuktighet ger ökad statisk elektricitet, vilket kan få produkter att fastna mot varandra och störa förpackningsprocessen. 

Optimal befuktning till produktioner med farmaceutisk preparat

Eftersom läkemedelsföretagen ofta behöver klimatreglering dygnet runt är det viktigt att luftfuktarna är konstruerade för den typen av drift. Konventionella uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem uppfyller sällan de aktuella kraven. På grund av de långa driftperioderna måste man ta hänsyn till energiförbrukning och underhållsbehov.


Samtidigt är det också avgörande att en produktion i medicinindustrin väljer en hygienisk säker lösning med bakteriologisk rent vatten. På grund av de långa driftperioderna skal det tas hänsyn för energiförbrukningen och underhållsbehov. Ett luftbefuktningssystem är ett energibesparande supplement till vanlig ventilation. Ökad produktivitet och produktionskvalité med befuktning

Korrekt luftfuktighet kan öka produktiviteten och produktionen, och minska spillet. Genom samarbete med kundernas forsknings- och utvecklingsavdelningar har Condair lyckats öka produktionen i vissa läkemedelsföretag med hela 60 %. Genom att göra produktionstest vid olika fuktighetsnivåer har optimala nivåer fastställts. Därmed har spill på grund av bristande klimatreglering kunnat minskas kraftigt.

Eksperter inom lösningar med avfuktning och befuktning

Vi erbjuder både befuktning och avfuktning, så din farmaceutisk produktion uppnår stabil luftfuktighet och produktionen optimeras. 


För mer information om ESD-reducering i din produktion, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.


Fördelar med Condairs befuktningslösningar inom läkemedelsindustrin:


• Omfattande global expertis för många tillämpningar inom läkemedelsindustrin 

• Ökad produktivitet och produktionsvolym, och mindre spill 

• Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav 

• Innovativa och kundanpassade lösningar för ovanliga processer 

• Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning 

• Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök 

• Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelshantering

  Våra referenser inom läkemedelsindustrin

  - Johnson & Johnson, UK

  - Teva, Irland

  - Hollister, Irland

  - GlaxoSmithKline, UK

  - American Medical Systems, Irland

  - Napp Pharmaceuticals, UK

  - Schering Plough, Irland

  - Takeda, Irland

  - Merck Chemicals, UK

  - Johnson Matthey, UK

  Condair styr luftfuktigheten inom läkemedelsindustrin med bakteriologiskt rent vatten ...