Befuktning för framställning av farmaceutiska preparat

Befuktning för framställning av farmaceutiska preparat

Noggrann styrning av luftfukigheten i produktioner i medicinindustrin

Många processer inom läkemedelsindustrin kräver exakt reglering av luftfuktigheten. Tabletter som är belagda med vattenhaltiga lösningar måste tillverkas i en miljö med reglerad luftfuktighet, så att beläggningen inte torkar vare sig för snabbt eller för långsamt.

Torr luft ger problem med statisk elektricitet i produktioner

Beläggning med vattenbaserad färg kan påverkas negativt av alltför torr luft. Låg luftfuktighet ger ökad statisk elektricitet, vilket kan få produkter att fastna mot varandra och störa förpackningsprocessen. 

Optimal befuktning till produktioner med farmaceutisk preparat

Eftersom läkemedelsföretagen ofta behöver klimatreglering dygnet runt är det viktigt att luftbefuktarna är konstruerade för den typen av drift. Konventionella uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem uppfyller sällan de aktuella kraven. På grund av de långa driftperioderna måste man ta hänsyn till energiförbrukning och underhållsbehov.

Samtidigt är det också avgörande att en produktion i medicinindustrin väljer en hygienisk säker lösning med bakteriologisk rent vatten. På grund av de långa driftperioderna ska det tas hänsyn för energiförbrukningen och underhållsbehov. Ett luftbefuktningssystem är ett energibesparande supplement till vanlig ventilation. 

Avfuktare förhindrar kondens och fukt

Hög luftfuktighet och höga nivåer av kondens kan också främja tillväxten av bakterier och mögel. Detta kan då medföra långa avbrott i produktionsprocessen med katastrofala ekonomiska konsekvenser.

Även laboratorier ska klara av att kontrollera sin luftfuktighet exakt, så att de framställer noggranna, pålitliga resultat. Avfuktningssystemet kan hålla luftfuktigheten på en optimal nivå under produktions- och emballeringsprocessen och därmed säkerställa maximal produktionssäkerhet och -effektivitet. Condair erbjuder flera olika tekniker och ytterligare lösningar som kan hjälpa er att skräddarsy en lösning efter era specifika krav.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar inom läkemedelsindustrin:

  • Omfattande global expertis för många tillämpningar inom läkemedelsindustrin
  • Ökad produktivitet och produktionsvolym och mindre spill
  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav
  • Innovativa och kundanpassade lösningar för ovanliga processer
  • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning
  • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök
  • Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, driftsättning, underhåll och reservdelshantering

Behöver du befuktning i ditt läkemedelsföretag?

Hög luftfuktighet i läkmedelsindustrin

Många medicinalvaror framställs av hygroskopiska råvaror i pulver- eller granulatform. Hög och okontrollerad luftfuktighet under tablettframställnings- och emballeringsprocessen kan medföra en rad problem som ofta är svåra att lösa.

Pulver och granulat klumpar sig

Om pulver eller granulat kommer i kontakt med vattenångan i luften så kan det påverka både produktionsprocessen och produktkvaliteten i hög grad. Material i pulverform kan klumpas samman och blockera pneumatiska transportsystem, vilket i sin tur kan leda till att det krävs omfattande rengöring, och därmed nertid. Om den här extra fukten förorsakar oregelbundenheter i doseringsprocessen, så kan effektiviteten av de aktiva kemikalierna begränsas och bli okontrollerbar.

Variationer i volym, vikt, färg och produktegenskaper samt en potentiell reducering av produktens hållbarhet kan ha en negativ inverkan på ett varumärke eller ett företags image.

Ökad produktivitet och produktionskvalité med befuktning

Korrekt luftfuktighet kan öka produktiviteten och produktionen, och minska spillet. Genom samarbete med kundernas forsknings- och utvecklingsavdelningar har Condair lyckats öka produktionen i vissa läkemedelsföretag med hela 60 %. Genom att göra produktionstest vid olika fuktighetsnivåer har optimala nivåer fastställts. Därmed har spill på grund av bristande klimatreglering kunnat minskas kraftigt.

Experter inom lösningar med avfuktning och befuktning

Vi erbjuder både befuktning och avfuktning, så din farmaceutisk produktion, klimatkammare eller testrum uppnår stabil luftfuktighet med optimala produktionsförhållanden.


För mer information om ESD-reducering i din produktion, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Condair styr luftfuktigheten inom läkemedelsindustrin med bakteriologiskt rent vatten ...