Ett Condair serviceavtal garanterar:


  • Utökad livslängd för anläggningen

  • Effektiv drift

  • Servicebesök anpassade efter dina behov

  • Erfarna och kompetenta servetekniker

  • Förebyggande underhåll

Ett Condair serviceavtal skyddar din investering

Servicebesök garanterar en effektiv och säker drift

Fasta servicebesök tar hand om din investering i fukthanteringssystemet genom att säkerställa att den går effektivt och säkert. Condairs serviceingenjörer släcker sig både vid nödsamtal och efter schemalagda servicebesök som en del av fördelaktiga serviceavtal.


Servicebesök på alla sorters av avfuktare och befuktare

Condair kan utföra specialiserad service på alla typer av befuktnings-, avfuktnings- och vattenbehandlingsanläggningar till fördelaktiga priser. Detta ger dig möjlighet att samla dina olika servicetjänster hos en leverantör.


Lektioner säkerställer hög kvalitet på tjänsterna i fuktkontrollsystem

Condairs servicetekniker är utbildade i service av samtliga Condairs produkter, och har genom sina många års erfarenhet i branschen också byggt upp stort kunnande om andra fabrikat. Alla servicetekniker blir fortlöpande vidareutbildade i de senaste produkterna och teknikerna från Condair.

Anpassat serviceavtal 

Condair erbjuder en lång rad olika serviceavtal beroende på vilka servicebehov du har för din anläggning för fuktkontroll. För mer information om ett Condair serviceavtal, vänligen kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Våra servicetekniker säkerställer optimala driftsförhållanden vid din anläggning

Hør mere om hvilke serviceaftaler vi kan tilbyde dig

Övriga serviceerbjudanden från Condair...