Befuktning skyddar trägolv och möbler från skador och sprickor

Trägolv och möbler påverkas av luftfuktigheten

Varför spricker trägolv och trämöbler?

På vintern är yttertemperaturen mycket låg under flera veckor eller månader. Uppvärmning och ventilation används i byggnader under hela denna tid. Genom uppvärmning av den kalla yttre luften minskar den relativa luftfuktigheten avsevärt, vilket vanligtvis uppvisar ett antal problem med trämaterial, såsom trappor, golv, styrbord, kökselement och möbler. 

Exempel på skador på trämöbler orsakade av torr luft:

  • Sprickor i träet
  • Torkat trägolv
  • Lösa leder och storlek på träet
  • Dålig limning och laminering
  • Förkortad livslängd - vissa skador är för stora att reparera
  • Statisk elektricitet


Trä är ett hygroskopiskt material och reagerar på torr luft

Trä absorberar vatten från luften och omgivningen. Denna egenskap kallas hygroskopisk. Beroende på relativ luftfuktighet och temperatur skapas en intern fuktighet i träet. Vid 20°C uppgår träfuktigheten till ca 1/5 av den relativa luftfuktigheten. Detta innebär att när den relativa fuktigheten är 50 %, då trädfuktigheten är 9 % och vid en något högre relativ fuktighet på 60 %, kommer träfuktigheten att vara 10,5 %.

Trä tar och ger fukt till luften

Luftens mättnadshunger växer i samma utsträckning och matas bland annat av det hygroskopiska träet i parkett och möbler. Det kan därför sägas att den törstiga, torra luften suger vatten från omgivningen, inklusive människor och trämaterial. Detta innebär att träet torkar ut, dras ihop och träffar sprickor i golvplattan eller ökar avståndet mellan golvskivorna.

För att motverka expansion och sammandragning av trägolv och möbler bör en optimalt balanserad relativ luftfuktighet säkerställas. På vintern, när luften är för torr, kan fuktigheten förbättras genom att fukta luften, så att luften matas med den mängd vattenhalt som den saknar.

Trä kan torka ut, fläcka och expandera beroende på fuktighet

För att trä ska växa krävs ett optimalt vattentransportsystem. Dess näringsämnen löses upp i vatten. De transporteras i speciella rörformiga celler genom rötterna i stammen och till löven där de avdunstar. För att bearbeta det, torkas det nuförtiden vanligtvis i torkkammare vid upp till 60°C.

Då är det klart för sågning, hyvling och slipning. Även efter att träet har bearbetats är det genomträngt av rörformiga celler. De är mer eller mindre tomma i detta skede då cellväggarna torkas ut. Om de kommer i kontakt med vatten absorberar de det och cellväggarna expanderar.


Vill du höra mer om möjligheterna till ett befuktningssystem?

Expansion och sammandragning av trä

Vattentransport sker huvudsakligen i den tidigare tillväxtriktningen. Träet expanderar vinkelrätt mot denna. Träets formförändring beror på dess typ, mängden rörformiga celler, positioneringen av årsringar och fiberriktningen.

Ändringen av form är mest tydlig i bok och minst i tall. När större ytor och mängder av trä behöver tillverkas fästs träet ihop enligt mycket exakta regler. Detta är det enda sättet att minimera expansion och sammandragning.

Skador på grund av sammandragning på fanér

Fanér tillhör den mest känsliga trätypen. Den är bara mellan 0,5 och 8 mm tjock och reagerar därför särskilt starkt på luftfuktigheten i luften. Områden där faner lagras för bearbetning är därför konstbefuktade under vintern. I såväl möbler som parkettgolv kan stora förändringar uppträda under året genom omslaget från torr till fuktig. Det är därför lämpligt att överväga aktiv luftbefuktning, särskilt under den kalla, torra säsongen.

Rätt luftfuktighet börjar i träproduktionen

Personer som arbetar med trä som möbler, skåp och golv stöter ofta på produktfel orsakade av torr luft i träproduktionen. Dessa problem kan innefatta vridning, krympning och andra dimensionella problem med målning, efterbehandling och limning; och en mängd olika problem med statisk elektricitet.

Trä kräver rätt luftfuktighet

Trägolv och möbler är tåliga och slitstarka när de är i fuktkontrollerad miljö. Trä uppskattas i allmänhet på grund av dess tilltalande och trivsamma yta. Det finns olika typer av trä med olika färger, strukturer, ytor och lukt. Trä med oljade ytor är särskilt positiva för allergiker, eftersom de knappast har någon statisk laddning. Sist men inte minst är trä miljövänligt att producera och kassera. Under hela dess livscykel har den en positiv inverkan på vår miljö och klimatskydd.

Luftfuktare ökar fuktigheten

Idag är det lätt att installera ett luftfuktningssystem i rum som har problem med torr luft och följaktligen skador på trägolv och andra inventarier. En luftfuktare lägger fint finfördelat vatten till luften och höjer fuktigheten till den perfekta nivån för fixturer och människor. Vi rekommenderar alltid att du får en hygienisk luftfuktare.

För mer information om luftbefuktning i rum med trämöbler, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär. 

Andre industrier där Condair kontrollerar luftfuktighet...