Befuktning och korrekt luftfuktighet vid tillverkning av medicintekniska produkter

Befuktning och korrekt luftfuktighet vid tillverkning av medicintekniska produkter

Bakteriologisk ren befuktning för tillverkning av medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter tillverkas i renrumsmiljöer med höga krav på luftkvalitet. Beroende på produktionsprocesserna kan det förekomma att konventionella värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem inte uppfyller de krav som produktionen ställer. 

Korrekt luftbefuktning skapar likformig produktion

Genom att undersöka rådande miljöförhållanden och fastställa optimala nivåer för olika parametrar har Condair hjälpt tillverkare att förbättra produktionen av till exempel stentar, suturer, glukossensorer och förbandsmaterial. 

Medicinindustrin undviker dimensionsförändringar med befuktning

Luftfuktigheten i dessa produktionsmiljöer styrs av flera skäl, bland annat för att de ingående materialen är känsliga för fukt, och eventuella förändringar i deras fukthalt förändrar deras struktur. Detta kan i sin tur ge upphov till storleksförändringar, kemisk obalans eller helt enkelt uttorkning av en vattenbaserad komponent. 

ESD, damm och luftburna partiklar reduceras med fuktreglering

Luftbefuktare kan användas för att eliminera statisk uppladdning och ta bort damm och luftburna partiklar. Befuktning används också för aktivering. Etylenoxid kan användas som steriliseringsmedel, men substansen är aktiv endast vid en relativ luftfuktighet på 70 % eller högre. Noggrann luftfuktighetskontroll är därför nödvändig för att uppnå optimala produktionsförhållanden i renrumsmiljöer, klimatkammare och testrum.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar inom den farmaceutiska industrin: 

• Omfattande global expertis för många tillämpningar inom läkemedelstillverkning 

• Ökad produktivitet och mindre spill 

• Innovativa och kundanpassade lösningar för unika processer  

• Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning 

• Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök 

• Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelshantering

Våra referenser inom framställning av medicintekniska produkter

  - Boston Scientific, Irland

  - Johnson & Johnson Medical, UK

  - Alcon Laboratories, Irland

  - Abbott Vascular, Irland

  - Medtronic, Frankrike & UK

  - Merck Millipore, Irland

  - Lifescan Scotland, UK

  - Smith & Nephew Medical, UK

  - Daysoft Ltd, UK

  - Johnson & Johnson Depuy, Irland

  Condair reglerar luftfuktighet inom medicinindustrin ...