Befuktning och fuktkontroll för kylrum och kylförvaring

Befuktning och fuktkontroll för kylrum och kylförvaring

Felaktig luftfuktighet skapar problem för kylrum och kyllager

När luft tränger in i ett kylrum sjunker fuktmängden i rummet eftersom temperaturen understiger daggpunkten och vatten kondenseras på de kalla ytorna, särskilt på kylrören i kylsystemet. 

Låg luftfuktighet skapar viktminskning i kyllager

När luft cirkulerar i kylrummet värms den, vilket minskar den relativa luftfuktigheten. Den varmare luften absorberar fukt från alla ytor, även från produkterna som ska kylas. Detta innebär att produkterna i kylrummet tappar vikt – upp till 20 % – och cellerna förlorar i stabilitet. Detta påverkar produkternas utseende, kvalitet och hållbarhet – och minskar därmed värdet hos de lagrade produkterna.

Lösningen är att öka den relativa fuktigheten till en nivå som är i balans med produkterna i kylrummet.

Befuktning ger optimal villkor för alla typer av livsmedel eller lager

Vilka förhållanden som är optimala beror på den aktuella typen av frukt, grönsaker, andra livsmedel eller blommor som lagras i kylrummet. Typiskt krävs en relativ fuktighet på ca 95 % vid temperaturer strax över fryspunkten, men även produkter som förvaras vid högre temperaturer drar nytta av en relativ fuktighet på ca 75 %. Den erforderliga befuktningen tillförs direkt och jämnt fördelat i kylrummet. 

Korrekt luftfuktighet säkerställer produkternas kvalitet

Butiker och många moderna distributionslager som drivs av dagligvarukedjor gynnas också av effektiv befuktning, och detsamma gäller kylmontrar och kyldiskar. Detta säkerställer att produktkvaliteten bibehålls genom hela leveranskedjan.

               

Fördelar med Condairs befuktningslösningar i kylrum: 

• Ökad relativ luftfuktighet minskar fuktförlusterna. 

• Rätt luftfuktighet säkerställer att produktkvaliteten bibehålls. 

• Ett fräscht och nyplockat utseende hos varorna ökar säljkraften. 

• Vinsten förbättras genom oförändrad produktvikt. 

• Längre förvaringstid och ökad hållbarhet minskar spillet. 

• Befuktning direkt i rummet säkrar rätt luftfuktighet, jämnt fördelad i kylrummet, så att produktkvaliteten bibehålls. 

• Precis fuktreglering säkerställer att de olika produkterna får rätt luftfuktighet. 

• Condair levererar befuktningssystem som uppfyller de stränga krav som gäller för kylförvaring. 

Våra referenser i kylrummet och kylförvaring: 

  - Bell AG, Schweiz

  - LIDL, Danmark

  - Dubai Flower Store, Förenade Arabemiraten

  - L C Lauridsen, Danmark

  - Woolworths, Sydafrika

  - Lammerfjorden, Danmark

  - Lantmännen-Hatting, Danmark

  - HB Refrigeración, Peru

  - Arla, Danmark

  - Beauvais, Danmark

  - Keller Fruechte & Gemuese, Schweiz

  Condair reglerar luftfuktigheten kylrum och i ett antal andra branscher ...