Befuktning och fuktkontroll för kylrum och kylförvaring

Befuktning och fuktkontroll för kylrum och kylförvaring

Felaktig luftfuktighet skapar problem för kylrum och kyllager

När luft tränger in i ett kylrum sjunker fuktmängden i rummet eftersom temperaturen understiger daggpunkten och vatten kondenseras på de kalla ytorna, särskilt på kylrören i kylsystemet. 

Låg luftfuktighet skapar viktminskning i kyllager

När luft cirkulerar i kylrummet värms den, vilket minskar den relativa luftfuktigheten. Den varmare luften absorberar fukt från alla ytor, även från produkterna som ska kylas. Detta innebär att produkterna i kylrummet tappar vikt – upp till 20 % – och cellerna förlorar i stabilitet. Detta påverkar produkternas utseende, kvalitet och hållbarhet – och minskar därmed värdet hos de lagrade produkterna.

Lösningen är att öka den relativa fuktigheten till en nivå som är i balans med produkterna i kylrummet.

Korrekt luftfuktighet säkerställer produkternas kvalitet

Butiker och många moderna distributionslager som drivs av dagligvarukedjor gynnas också av effektiv befuktning, och detsamma gäller kylmontrar och kyldiskar. Detta säkerställer att produktkvaliteten bibehålls genom hela leveranskedjan.

Befuktning ger optimal villkor för alla typer av livsmedel eller lager

Vilka förhållanden som är optimala beror på den aktuella typen av frukt, grönsaker, andra livsmedel eller blommor som lagras i kylrummet. Typiskt krävs en relativ fuktighet på ca 95 % vid temperaturer strax över fryspunkten, men även produkter som förvaras vid högre temperaturer drar nytta av en relativ fuktighet på ca 75 %. Den erforderliga befuktningen tillförs direkt och jämnt fördelat i kylrummet. 

Fördelar med Condairs befuktningslösningar i kylrum: 

  • Ökad relativ luftfuktighet minskar fuktförlusterna.
  • Rätt luftfuktighet säkerställer att produktkvaliteten bibehålls.
  • Ett fräscht och nyplockat utseende hos varorna ökar säljkraften.
  • Vinsten förbättras genom oförändrad produktvikt.
  • Längre förvaringstid och ökad hållbarhet minskar spillet.
  • Befuktning direkt i rummet säkrar rätt luftfuktighet, jämnt fördelad i kylrummet, så att produktkvaliteten bibehålls.
  • Precis fuktreglering säkerställer att de olika produkterna får rätt luftfuktighet.
  • Condair levererar befuktningssystem som uppfyller de stränga krav som gäller för kylförvaring.

Vill du veta mer om befuktning för kylrum och kylförvaring?

För hög luftfuktighet i kyl- och fryslager

För hög luftfuktighet är ett allvarligt problem i många lager. Huvudorsaken till detta är att fuktig uteluft tränger in utifrån, men även fukt som förångas från de produkter som lagras. Det finns en rad problem, däribland fuktskador på emballaget, mögel och korrosion, vilka alla kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. I kyllager kan kondens bildas på kalla ytor som takbalkar, innertak och andra komponenter av metall, vilket vid takdropp kan förorsaka stora materiella skador.

I ett fryslager kan konsekvenserna av uteluft som tränger in i lagret bli ännu mer dramatiska. Det bildas is på varor, väggar, golv, gångytor och framför allt på kylmaskinens förångare. Detta leder till att kylsystemet måste stängas av för att avfrosta fryslagret och därigenom får man en sämre produktkvalitet på det som lagras. Isen som bildas blir också ett arbetsmiljöproblem för personal och truckar. 

Kondens och isbildning ger problem

Konsekvenserna av luft som tränger in utifrån kan bli ännu mer dramatiska. Det kan bildas is på varor, väggar, golv, gångytor och utrustning, och imman kan ha en negativ inverkan på hälsan för de medarbetare som arbetar på det aktuella området. Kondens kan skada eller kontaminera varor som magasinseras, vilket betyder att du ni behöver göra mera för att säkerställa att nödvändiga standarder för hygienen upprätthålls, och därigenom får mer omkostnader.

Industriella avfuktare rekommenderas

Genom att använda ett lämpligt avfuktningssystem kan man garantera en säker och effektiv drift av era kyl- och fryslager. Våra system säkrar en optimal produktkvalitet och ger en säker och hygienisk arbetsmiljö.


För mer information om avfuktning eller befuktning på ditt kyl- eller fryslager, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Condair reglerar luftfuktigheten kylrum och i ett antal andra branscher ...