Få den optimala plantmiljön med befuktning

Befuktning till handelsträdgårdar

Befuktning i växthus främjar plantproduktionen

Konstanta och jämna fuktighetsnivåer är bra för plantornas trivsel.
Både luftfuktighet och evaporativ kylning är avgörande för en sund plantutveckling och -tillväxt. En exakt kontroll kan bidra till att eliminera faran för växtpatogener.

Genom att upprätthålla stabila fuktighetsnivåer i handelsträdgårdar och växthus skapas en bra miljö för plantornas trivsel. När ventilationen ökas, luftfuktigheten hålls uppe och kylningen fungerar så främjar det plantornas utveckling och tillväxt.

Det mest utbredda problemet för växthus är kombinationen av låg luftfuktighet och höga temperaturer. När luftfuktigheten faller ner under 30 % RH kan det medföra allvarliga problem, bl. a. hämmad planttillväxt och långsammare fotosyntes. Liksom låg luftfuktighet så kan också höga fuktighetsnivåer påverka växthusplantor. Ödem, kantbränna, mjuk tillväxt och mineralbrist är några av de problem som kan uppstå på grund av hög luftfuktighet. Men höga fuktighetsnivåer är först och främst ett problem för att de ökar risken för sjukdomar, vilka kan vara mycket farliga och skadliga.

Handelsträdgårdar behöver ha ventilation och optimal bevattning

Bevattningen är avgörande för plantornas hydrering och hälsa, men är en otillräcklig lösning på överhettning och kan potentiellt vara farlig för dina plantor. Om plantorna bevattnas direkt i stora mängder för att motverka de höga temperaturerna och låga fuktighetsnivåerna, så kan det medföra att mögelsporer utvecklas och sprider sig.

Det är viktigt att kontrollera växthusets fuktighet för att förhindra att sjukdomar sprids. Det är också viktigt att tänka på hur luften rör sig och säkerställa en ordentlig ventilation för att förhindra bildandet av växtpatogener som svampar och bakterier, vilka uppstår i stillastående luft.

Fördelarna med exakt fuktighetskontroll och evaporativ kylning

Fördelen för växande plantor i ett växthus är att ni kan kontrollera alla miljöfaktorer; temperatur, luftgenomströmning och till och med luftens vatteninnehåll. Condairs lösningar inom befuktning och evaporativ kylning erbjuder mängder av fördelar för era plantor.

Fördelarna med befuktning och evaporativ kylning för plantor

  • Förbättrad plantkvalitet och honogenitet
  • Ökad groddning
  • Minskad belastning på plantorna genon att hög luftfuktighet och temperatur elimineras
  • Snabbare planttillväxt
  • Skydd mot frys- och värmechocker
  • Ökad generll produktivitet i handelsträdgården
  • Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna


En professionell befuktningslösning till er handelsträdgård

Condairs lösningar för befuktning och evaporativ kylning är perfekta för att skapa och upprätthålla den optimala miljön för plantor utan bevattning. Det bidrar till att plantorna uppnår sin maximala potential. 

Det kompletta Condair-sortimentet av produkter kan uppfylla varje handelsträdgårds behov, oavsett storlek eller komplexitet. Våra befuktningssystem gör det möjligt att skapa olika villkor i olika zoner i er handelsträdgård – våra munstycken kan placeras exakt där ni har användning av dem för att få en exakt fuktighetskontroll och evaporativ kylning.

För mer information om luftbefuktning till handelsträdgårdar och professionella plantväxthus, kan du kontakta oss på +45 87 88 21 00 eller via vårt kontaktformulär.

Behöver du hjälp med befuktning för din handelsträdgård?

Andra branscher och produktioner där Condair kan styra luftfuktigheten...