Få bort överskottsvärme med evaporativ kylning

Särskilt inom produktioner med överskottsvärme kan du få stora energibesparingar med evaporativ kylning . Ofta är energibesparingar så stor, att återbetalnings på en investering i ett Condair luftbefuktningssystem är mindre än 2 år. 

Evaporativ kylning till många branscher

Vi skräddarsyr energisnåla lösningar med evaporativ kylning för många olika branscher. Våra kunder finns i första hand inom elektronik, plast, förpackning, tryckning, metall, textil, livsmedel och trävaror. Eftersom kylningskonceptet är relativt nytt är potentialen outforskad.

Vi kyler vanligtvis inomhus 

Vanligtvis kyler och befuktar vi inomhus, men det är också vi som står bakom världens största utomhuskylsystem, på böneplatsen i Medina i Saudiarabien. Våra kyl- och befuktningssystem är installerade i specialkonstruerade parasoller, och vi sänker temperaturen i området med upp till 10 °C. 

Kontakta oss på +46 83 88 300 för att höra hur din produktion eller hur din lokal kan minska sina kylningskostnader med evaporativ kylning.

Se nedan hur mycket energi vi har sparat ett antal företag i olika branscher.  Få bort överskottsvärme med Condairs evaporativ kylning

Condairs produkter kan sänka temperaturen inomhus men även utomhus, med hjälp av evaporativ kylning

Reducera överskottsvärme med Condairs evaporativ kylning

Evaporativ kylning används i många olika brancher ...