Få bort överskottsvärme med evaporativ kylning

Få bort överskottsvärme med evaporativ kylning

Särskilt inom produktioner med överskottsvärme kan du få stora energibesparingar med evaporativ kylning . Ofta är energibesparingar så stor, att återbetalnings på en investering i ett Condair luftbefuktningssystem är mindre än 2 år.

Överdriven värme och torr luft uppstår i produktionsprocesser där maskiner och produkter utvecklar värme, vilka företag vanligtvis försöker uttorka med torr luft, dåligt inomhusklimat och hög energiförbrukning.

Evaporativ kylning till många branscher

Vi skräddarsyr energisnåla lösningar med evaporativ kylning för många olika branscher. Våra kunder finns i första hand inom elektronik, plast, förpackning, tryckning, metall, textil, livsmedel och trävaror. Eftersom kylningskonceptet är relativt nytt är potentialen outforskad.

Vi kyler vanligtvis inomhus

Vanligtvis kyler och befuktar vi inomhus, men det är också vi som står bakom världens största utomhuskylsystem, på böneplatsen i Medina i Saudiarabien. Våra kyl- och befuktningssystem är installerade i specialkonstruerade parasoller, och vi sänker temperaturen i området med upp till 10 °C.


Kontakta oss på +46 83 88 300 för att höra hur din produktion eller hur din lokal kan minska sina kylningskostnader med evaporativ kylning.

Vill du ha en gratis energiberäkning, så du kan se hur mycket du kan spara?

Condair tar bort överskottsvärme i ett antal branscher...