Fuktkontroll för företags- och offentliga byggningar

Styrning av luftfuktighet är avgörande för byggnader, möbler och de människor som befinner sig i lokalen. Om det finns för mycket fukt i luften kan problem med bland annat  mögel och svamp uppstå. För hög luftfuktighet är därför skadligt för både byggnader och människor. Är luften däremot för torr, är den också skadlig, dock med andra problem som efterföljd.  I byggningar med för låt luftfuktighet ofta leda till problem med statisk elektricitet, orgler som inte stämmer och och skador på konstverk. För personalen är fel fuktigheten mycket ofta orsaken till ett dåligt inomhusklimat. Det är därför nödvändigt att reglera fuktighet och  säkerställa att den är stabil året runt.

Professionell styrning av luftfuktigheten i byggnader

Condair levererar lösningar som styr luftfuktigheten med mycket hög noggrannhet för datacenter, serverrum, konserthallar, museer och kyrkor. Det kan variera från byggnad till byggnad vad luftfuktigheten ska ligga på, eftersom varje plats har olika krav och har ofta speciella omständigheter. Vi är vana att hantera komplexa byggnadsmiljöer och se till att hitta rätt lösning, vare sig det handlar om avfuktning eller befuktning.

Sådan står vi för ett optimalt inomhusklimat och fuktkontroll i byggningar...  

Luftbefuktning och ESD-reducering till datacenter

Luftbefuktning ger hög kapacitet, energioptimiserar med evaporativ kylning och reducerar ESD.

Mer information

Konserthus och musikhus

Luftfuktigheten i stora orglar i konserthus skal underhållas så att de kan bevaras i bästa möjliga kvalitet.

Mer information

Museum, galleri, konst och antik befuktning

Bevarande av konstverk och antikviteter och inredning och funktioner.

Mer information

Fuktreglering för kyrkor

Korrekt fuktreglering och luftbefuktning i kyrkor är viktigt

Mer information

Så säkerställer styrning av luftbefuktning optimala förhållande för byggningar och människor ...