Luftbefuktning i Callcenter

Kylning med befuktning i callcenter

Med balanserade relativa luftfuktighetsnivåer (RH) blir callcenter säkrare och hälsosammare platser att vara på. Inte bara känslig utrustning och elektronik skyddas, utan även individerna som arbetar med den. I såna miljöer där effektivitet och konsekventa resultat är avgörande, är det viktigt att rätt befuktning införs.

Skydda mot ESD-risker

När RH-nivåerna blir får låga kan ytorna fånga statisk elektricitet och ladda ur den när den kommer i kontakt med en individ eller andra objekt. Genom att upprätthålla en relativ luftfuktighetsnivå på 40 - 60 % fungerar fuktinnehållet i luften som en naturlig ledare vilket resulterar i att potentiella statiska urladdningar kan jordas.

Skydda mot skador på utrustning

För höga luftfuktighetsnivåer medför ökad fukt på utrustningen, vilket i sin tur ökar risken för kortslutning i system och kablage (detta på grund av korrosion på elektroniska komponenter, vilket kan leda till brand. Låg relativ luftfuktighet kan skapa förhållanden so är för torra, vilket kan bidra till statiska elektriska stötar, kabelbrand och skador på känsliga komponenter. Minimera utgifter relaterade till utbyte av kortsluten eller skadad utrustning med rätt befuktning.

Håll medarbetarna effektiva, friska och bekväma

När callcenter är konsekvent befuktade för balanserade relativa luftfuktighetsförhållanden, blir medarbetarna mindre utsatta för hälsorisker och obehag. Influensa och andra bakteriepartiklar stannar kortare i luften under rätt luftfuktighet, vilket gör det svårare för infektioner och sjukdomar att spridas. Detta är avgörande i miljöer såsom callcenter där stora mängder individer arbetar tillsammans och nära varandra och interagerar med varandra på regelbunden basis. Risken för hud- och ögonirritation reduceras också tack vare rätt luft i miljön. Dessutom upplever callcenter med rätt befuktning större effektivitet på arbetsplatsen och resultat genom minskad sjukfrånvaro och större medarbetarkomfort.

Få rätt befuktning i ditt callcenter


Korrekt befuktning ger större energieffektivitet

Condairs befuktare erbjuder ojämförlig energieffektivitet och, med evaporativ kylning, större besparingar på kylbelastning för applikationer som ger hög värme. Genom att befukta callcenter på rätt sätt blir det lättare att göra besparingar på kylning i miljöer med mycket elektronik och hög värme.

För mer information om luftbefuktning i callcenter, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär. 


Behöver du mer information om befuktning i callcenters?

Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...