Utställningscenter och kongresscenter

Befuktning hjälper i rum med många människor

När hundratals eller till och med tusentals människor samlas på ett utrymme såsom ett konferenscenter utan lämplig luftfuktighetsstyrning, kan de relativa luftfuktighetsnivåerna och temperaturer fluktuera, vilket orsakar obehag och potentiellt skapande av ohälsosamma inomhusluftförhållanden. I sådana utrymmet där uppmärksamhet och intresse från besökarna spelar en integrerad roll, är lämplig luftbefuktning en absolut nödvändighet.

Ständig luftbefuktning

Med befuktningssystem som Condairs luftfbefuktare får konferenscentren en konsekvent och korrekt befuktad miljö. Konsekvent befuktning möjliggör upprätthållandet av stabila RH-nivåer, vilket eliminerar alltför fuktiga eller torra förhållanden och uppmuntrar en miljö fri från elektrostatisk urladdning (ESD). Condair har ett komplett sortiment av luftbefuktare för att möta behoven hos konferenscenter med varierande beläggningsnivåer.

Fördelar med luftbefuktning i konferenscenter:

  • Större energieffektivitet och kylbelastningsrabatter
  • Minimera spridningen av bakterier och sjukdomar
  • Upprätthålla bekväma, effektiva befuktade förhållanden
  • Större deltagarengagemang tack vare förbättrad komfort och välmående
  • Minska ESD-risker


En frisk och komfortabel miljö

Att säkerställa att partiklar och smittor förblir luftburna under så kort tid som möjligt är avgörande för att minimera spridningen av sjukdomar och infektioner, speciellt när det gäller stora beläggningsområden.

Med korrekt befuktning kan konferenscenter göra det lättare att hålla besökare och personal frisk genom att begränsa spridningen av luftburna föroreningar. Dessutom, genom att upprätthålla balanserade RH-nivåer, kan irritation, obehag och hälsorisker som uppstår av alltför torra eller fuktiga förhållanden undvikas. Besökare som är bekväma i miljön kommer att kunna fokusera mer effektivt, vilket gör det enklare för arrangörer att hålla publiken engagerad.

Bättre inomhusklimat för gäster och inventarier


Större energieffektivitet och kylbelastningsbesparingar

Att luftbefukta stora utrymmen som konferenscenter med Condair möjliggör oslagbar energieffektivitet, eftersom större system är speciellt utformade för att ge maximal prestanda och effekt samtidigt som man förbrukar så lite energi som möjligt. Dessutom erbjuder Condair evaporativa kyllösningar som kombinerar befuktning med fördelarna med förångningskylning. Detta hjälper till att inte bara hålla utrymmen konsekvent fuktiga och bekväma för besökare, utan spar även på kylbelastningar. Konferenscenter kan därför spara på energikostnaderna och kylbelastningar genom att minska användningen av dyra luftkonditioneringssystem.

För mer information om luftbefuktning i konferenscenter, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär. 


Vill du veta mer om befuktning i konferenscenter?

Condair reglerar fuktighet på många ställen...