Korrekt fuktstyrning och stabil luftfuktighet i kyrkor

Kyrkor är rent byggnadsmässigt en känslig miljö, där det är viktigt att överskjutande fukt alltid avlägsnas gradvis med professionell styrning och övervakning. Oavsett om en kyrka behöver avfuktning eller tillfuktning är det avgörande att luftfuktigheten kontrolleras för att bevara kyrkans inventarier.

Avsaknad av fuktstyrning ger problem med mögel och röta

Kontrollerad avfuktning avhjälper problem med mögel och röta bidrar till att skador på kyrkans inventarier undviks. Detta kan ofta vara ett problem i kyrkor som har kalla, ouppvärmda kapell och kryptor. Condair har många års erfarenhet av att avhjälpa dessa problem och kontrollerar luftfuktigheten i kyrkor.

Stabil luftfuktighet är avgörande för orglars bevarande

En av kyrkans viktigaste inventarier är orgeln som även den är beroende av korrekt luftfuktighet. Orglarna kan få funktionsproblem om luftfuktigheten inte hålls mellan 45 och 70 %. Vid en förändring av luftfuktigheten i träverk, färg och lack kan få förödande konsekvenser. Dessa material är mycket fuktkänsliga, hygroskopiska, och tar därför upp eller avger luftfuktighet och ändrar därmed volymen. Det kan få färgen att krackelera och trät att slå sig. Det kan också bli ett problem i en piporgel. Här kan för låg eller hög luftfuktighet få konsekvenser för orgelns funktion.
Om luften i orgeln blir torr suger den fukt från det omgivande träet, vilket medför att träet ändrar dimensioner. 

Därmed kan slingorna skadas och fastna, vilket medför att det inte kommer några toner från instrumentet. Om ventilerna ändrar form resulterar det i en oriktig klang, och orgeln låter falskt och ostämd.

Fukttillförsel skapar optimala förhållanden för kyrkans inventarier

En lösning på de kända problemen med kyrkans inventarier kan vara ett användarvänligt fuktsystem som säkrar att luften hela tiden får tillförsel av nödvändig fuktmängd och därmed skapar ett behagligt och bevarande klimat för orglar, konst och människor.

"För låg eller hög luftfuktighet kan få konsekvenser för orgelns funktion. Alla musikinstrument påverkas av de klimatiska förhållanden de befinner sig i. De flesta organister känner till fenomenet att en klaviatur som stäms en gång om året stämmer dåligt under den årstid som är "motsatt". Inomhusklimatet har två väsentliga faktorer: temperatur och luftfuktighet."

Orgelkonsulent, Danske Orgelkonsulenter (och kandidat i fysik)
Michael J. Thomsen


För mer information om avfuktning och befuktning i kyrkor, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

 

 

Fördelarna med fuktreglering i kyrkor:

 • Fuktskador undviks

 • Mögel och mjöldagg undviks genom att man reglerar luftfuktigheten

 • Lägre värmebehov

 • Optimala förhållanden för inventarier med korrekt och konstant luftbefuktning

 • Korrekt luftfuktighet har stor betydelse för orgelns toner och klang

 • Fuktreglering minskar behovet av att anlita en orgelbyggare

Våra kyrkreferenser

 • - Roskilde Domkirke, Danmark

  - Odense Domkirke, Danmark

  - Munkebjerg Kirke, Danmark

  - Vor Frue Kirke, Danmark

  - Budolfi Kirke, Danmark

  - Gjesing Kirke, Danmark

  - Vollsmose Kirke, Danmark

  - Emdrup Kirke, Danmark

  - Ordrup Kirke, Danmark

Condair löser fuktproblem även i andra brancher ... 

Luftbefuktning och ESD-reducering till datacenter

Luftbefuktning ger hög kapacitet, energioptimiserar med evaporativ kylning och reducerar ESD.

Läs mer

Museum, galleri, konst och antik befuktning

Bevarande av konstverk och antikviteter och inredning och funktioner.

Läs mer

Konserthus och musikhus

Luftfuktigheten i stora orglar i konserthus skal underhållas så att de kan bevaras i bästa möjliga …

Läs mer

Befuktning ger längre livslängd av konstverk

Perfekt befuktning och minimala energikostnader för museum.

Läs mer