Korrekt fuktstyrning i kyrkorummet

Kyrkor är byggnadsmässigt en känslig miljö där det är viktigt att överskottsfukt alltid avlägsnas gradvis med professionell kontroll och övervakning. Oavsett om en kyrka har användning av avfuktning och befuktning så är det av avgörande betydelse att den kontrolleras för att bevara kyrkans inventarier.

Problem med fuktstyrning ger problem med mögel och mjöldagg

Med reglerad avfuktning kan man undvika problem med mögel och mjöldagg och förhindra skador på kyrkans inventarier. Detta är ett vanligt problem i kyrkor med kalla, ouppvärmda kapell och kryptor.

Kyrkorglar behöver rätt och stabil luftfuktighet

Om luften i orgeln blir torr suger den fukt från det omgivande träet, vilket medför att träet ändrar dimensioner. Det kan leda till att slejfarna blir skeva och sätter sig, vilket medför att det inte kommer något ljud från instrumentet. Om väderlådorna ändrar form resulterar det i en felaktig klang och att orgeln låter falskt och ostämd.

Genom att upprätthålla en relativ luftfuktighet på 55 % i orgeln är träet i balans med luften och bevarar sitt fuktinnehåll och sin form. 


För mer information om avfuktning och befuktning i kyrkor, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

 

 

Fördelarna med fuktreglering i kyrkor:

 • Fuktskador undviks

 • Mögel och mjöldagg undviks genom att man reglerar luftfuktigheten

 • Lägre värmebehov

 • Optimala förhållanden för inventarier med korrekt och konstant luftbefuktning

 • Korrekt luftfuktighet har stor betydelse för orgelns toner och klang

 • Fuktreglering minskar behovet av att anlita en orgelbyggare

Våra kyrkreferenser

 • - Roskilde Domkirke, Danmark

  - Odense Domkirke, Danmark

  - Munkebjerg Kirke, Danmark

  - Vor Frue Kirke, Danmark

  - Budolfi Kirke, Danmark

  - Gjesing Kirke, Danmark

  - Vollsmose Kirke, Danmark

  - Emdrup Kirke, Danmark

  - Ordrup Kirke, Danmark

Condair löser fuktproblem även i andra brancher ... 

Luftbefuktning och ESD-reducering till datacenter

Luftbefuktning ger hög kapacitet, energioptimiserar med evaporativ kylning och reducerar ESD.

Läs mer

Museum, galleri, konst och antik befuktning

Bevarande av konstverk och antikviteter och inredning och funktioner.

Läs mer

Konserthus och musikhus

Luftfuktigheten i stora orglar i konserthus skal underhållas så att de kan bevaras i bästa möjliga …

Läs mer

Befuktning ger längre livslängd av konstverk

Perfekt befuktning och minimala energikostnader för museum.

Läs mer