Befuktning och fuktkontroll för fyrverkerier och sprängämnen

Befuktning och fuktkontroll för fyrverkerier och sprängämnen

Befuktning minskar ESD och brännskador

Vid tillverkning av explosivt material, som sprängämnen, fyrverkeripjäser eller signalraketer, utgör okontrollerad statisk uppladdning en överhängande säkerhetsrisk. Statisk uppladdning kan förebyggas genom att upprätthålla en relativ luftfuktighet på 55 %. Fukt leder elektricitet och sprider den statiska laddning som alstras genom friktion.

Kontrollerad fuktighet effektiviserar sprängämnen produktion

Temperatur- och fuktsensorer används för att mäta temperatur och luftfuktighet vid tillverkning av explosiva produkter. Därmed kan miljön i produktionsanläggningen spåras och övervakas, vilket är viktigt för att lösa eventuella kvalitetsproblem som upptäcks i användarledet.

Högtrycksbefuktning säkrar stabil luftfuktighet vid fyrverkerier

I detta sammanhang tillämpas både direktbefuktning och luftbefuktning i ventilationskanaler. Befuktningssystemet måste i sig själv vara explosionssäkert och uppfylla ATEX-kraven. JetSpray-befuktare med vatten och tryckluft är populära eftersom de, i motsats till ångbefuktare, inte innehåller elektriska värmeelement och ändå tillåter mycket noggrann reglering av luftfuktigheten, +/- 1 % RH.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar inom sprängämnesindustrin: 

  • Omfattande global expertis genom samarbete med kunder inom sprängämnesindustrin
  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav
  • Innovativa och kundanpassade lösningar för ovanliga processer
  • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning
  • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök
  • Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelshantering

Behöver du befuktning i ditt fyrverkeri och sprängämnesproduktion?

Condair reglerar luftfuktighet i produktion av fyrverkerier och sprängämnen, samt i ett antal andra branscher ...