Sund luftfuktighet kan minska smittspridningen av luftburna virus

Inomhusklimat och luftfuktighet i förskola

Barn på förskola blir ofta sjuka under vinterhalvåret

Alla småbarnsföräldrar oroar sig för sjukdom när vintern knackar på dörren. Näsor som rinner, hosta, feber och influensa är dessvärre vanligt i många barnfamiljer. Utöver de goda råd som finns om god hygien, så överser man dessvärre med en väsentlig faktor, nämligen luftfuktigheten i luften som barnen andas. Visste du till exempel att en sund luftfuktighet kan minska smittspridningen av luftburna virus med 80 procent? Denna kunskap om luftfuktighetens roll i förhållande till människors hälsa, har bekräftats i en lång rad studier som du kan se i vår artikelsamling studier och bevis.

Sammanhang mellan smittorisk och luftfuktighet på institutioner

Luftburna virus sprids lättare när luftfuktigheten kommer under 40 procent. Därför sprids influensa, förkylning och andra luftvägsrelaterade sjukdomar snabbt på förskola under vintern, där luften är mycket torr inomhus i byggnader med mekanisk ventilation, om man inte gör något för att öka luftfuktigheten.

Förskolor kämpar med dåligt inomhusklimat

Många förskolor kan nicka igenkännande till ett dåligt inomhusklimat där det är svårt att koncentrera sig. Det gör inte bara att barn och personal blir slöa, omotiverade och trötta – själva inlärningen hämmas och sjukfrånvaron kan öka.

Undra om inomhusklimatet i förskolan är optimalt

Kundhistoria

Det goda inomhusklimatet hjälper barnen i dagsinstitutionen Hyldehaven. 
Därför har de i 25 år haft luftbefutkning och ett sunt inomhusklimat som gynnar barn, personal och föräldrar. 

Läs hela historien med uttalande från föräldrar och personal här0

Nyttig kunskap om det goda inomhusklimatet i förskola:

Vi vet allt som är värt att veta om inomhusklimat, hälsa och luftfuktighet...