Befuktning och fuktreglering till målningshallar och produktioner

Befuktning och fuktreglering till målerihallar och produktioner

Undvika lackeringsproblem i produktionen

Det är inte utan anledning att leverantörer av exempelvis lack hänvisar till en specifik fuktighet på ca 50-55% vid applicering av deras produkter. Detta beror stor del på att dessa är producerade för att reagera på samma sätt i en viss fukt- och temperaturområde. Både appliceringstekniken, konduktivitet, viskositet och avdunstning/torkning är därför beroende av en enhetlig fuktighet.

Optimera fuktigheten i målningshallen och minimera produktions fel

I förbindelse med att fukt och temperatur ändrar sig, vill de flesta materialer och vätskor också ändra sig. Detta har ofta en avgörande betydning i själva lackprocessen men också för det slutgiltiga resultatet. 

En korrekt luftfuktighet ökar produktiviteten inom flera områden i produktionen av bilar. I samband med målning och billackering krävs en ordentlig fuktighet för att målningsprocessen blir så felfri som möjligt.

Problem som ofta uppstår vid torr och varm luft i produktioner: 

  • Komponenter: Uttorkning, större absorptionsförmåga, sammandragning, sprickor, statisk elektricitet, ökad rengöring, dålig ledningsförmåga, utvidgning efter härdning, svårigheter att styra den applicerade mängden

  • Omfattande global expertis genom samarbete med många biltillverkare

  • Lack: Viskositetsförändringar, dålig härdning, statisk elektricitet, svårt att styra mängd

  • Pulver: Dålig ledningsförmåga, blir statiskt, dålig träffsäkerhet vid sprutning, svårt att styra mängd

  • Miljö: Större lackförbrukning, sämre träffsäkerhet vid sprutning, fler omlackeringar

  • Arbetsmiljö: Torra slemhinnor, torr hud, luktproblem, större risk för allergi


Behöver du hjälp med befuktning i din produktion?


Sprutboxar med optimal fuktighet

72 % relativ luftfuktighet är optimalt för överföring av färg från sprutmunstycket till karossen. Vid denna fuktighetsnivå reduceras avdunstningen av lösningsmedel, så att färgen kan appliceras på karossen på det sätt tillverkaren planerat. Genom att minska avdunstningen reduceras också stoftbildningen i sprutboxen.

Förbättra sandblästringstid med ett befuktningssystem

Genom att upprätthålla en relativ luftfuktighet på 55 % i samband med sandblästring hålls stoftnivån nere och den statisk uppladdning reduceras. Detta förhindrar att karossytan drar till sig luftburet färgstoft. Därmed minskar blästringstiden och finishen blir betydligt bättre. 

Se videoexempel på vätning vid målning och billackering.Så ger befuktning kylning i målnings- och lackeringsprocesser ...