Luftfuktigheten inomhus

Vad ska luftfuktigheten vara inomhus?

När är inomhusklimatet för torrt? Eller för fuktigt? Den relativa luftfuktigheten spelar en central roll för att uppnå ett bra inomhusklimat. Men vad ska den relativa luftfuktigheten helst ligga på? Vi har samlat rekommendationerna från branchorganisationer och andra fackexperter, så det är enkelt att få en snabb överblick. 

Varför är den relativa luftfuktigheten viktig för människors hälsa?

Det är dessvärre vanligt att torr luft medför en lång rad fysiska symptom och besvär för de människor som befinner sig i ett inomhusklimat med för låg relativ luftfuktighet. Utöver de besvär som torr luft för med sig, så kan den också inverka på smittspridning av luftburna virus.Riktlinjer för luftfuktighet

Utöver branchföreningernas riktlinjer har vi samlat 26 internationella studier som alla dokumenterar att luftfuktigheten bör ligga mellan 40 och 60 %.
Därför rekommenderar vi att du, av hänsyn till din hälsa, håller den relativa luftfuktigheten på medelnivån 40 till 60 %


Riktlinjer - en snabb överblick

Har du frågor om ditt inomhusklimat?

Mer om det goda inomhusklimatet med rätt fuktighet...