Låg luftfuktighet och hur det påverkar vår hud

Låg luftfuktighet kan ta fukt från de yttersta skikten av vår hud och göra att den torkar. Konsekvensen kan variera från mild rodnad till flagning eller till och med hudsprickor. Irriterad, torr hud kan börja klia, vilket i sin tur kan leda till skador eller sår genom upprepat kliande.

Huden blir oftast lättare torr under vintermånaderna när luftfuktigheten inomhus minskar. När kall utomhusluft med låg fuktighet kommer in i byggnaderna och värms upp, så sjunker den relativa luftfuktigheten till under 40 % RF. Uttorkad och sprucken hud förlorar sin skyddande funktion som en fysisk barriär. Mikrober, allergener och skadliga kemikalier kan nå in genom sprickorna och utlösa infektioner, allergiska och toxiska hudsjukdomar.

Värmeelementens årstid är högsäsong för de flesta hudsjukdomar. Uttorkningen ökar mottagligheten i huden för all möjlig skada från luftburen och direkt exponering.

Om vi upprätthåller 40 - 60 % RF i vår inomhusmiljö så förhindrar det att huden torkar och de påföljande konsekvenserna.

Torkar din hud ut på arbetsplatsen?

Andra sidor om hälsa och inomhusklimat...