Befuktning och fuktreglering till pappersproduktion och pappershantering

Befuktning och fuktreglering till pappersproduktion och pappershantering

Optimal luftfuktighet garanterar korrekt lufthalt i papper

Fuktreglering inom pappersindustrin är mycket viktig för att styra papperets fuktförlust efter torkning. När papperet har tillverkats och rullats upp, kan det under en längre tid komma att utsättas för miljöförhållandena vid slutet av pappersmaskinen. Fukthalten hos papperets exponerade ytor påverkas av omgivande fuktighet, vilket leder till problem i längsskärnings- och förpackningsfasen. 

Det används många resurser inom den grafiska industrin för att uppnå ett optimal klimat för papper och tryckprocessen. För stora variationer i temperatur och luftfuktighet kan orsaka obotliga skador på papper och kartong.

Den ideala fuktigheten för papper, kartong och andra organiska material är 50-55% relativ fuktighet vid 20-25 grader i förberedelseprocessen.

Torr luft skapar avfall i pappersproduktion

Låg luftfuktighet – under 50 % – innebär att papperet krymper, krullas och ändrar storlek. Därmed blir pappersrullen obrukbar och mycket kostsam för tillverkaren. För att förhindra detta krävs en relativ fuktighet på 55 %. Vid denna luftfuktighetsnivå bevaras produktens fukthalt och flexibilitet samt dess stabilitet under tillverkning och emballering.

Låg luftfuktighet ger ojämn papperskvalitet

Låg luftfuktighet i längsskärningsområdet resulterar i mycket snabb fuktförlust. Skador som uppstår på papperet syns dock inte i denna fas av tillverkningen eftersom banspänningen döljer krullning och storleksförändringar. Ändringar som uppstår i papperet i längsskärningsfasen visar sig vid tvärskärningen, då papperet inte längre sträcks utan kan ändra form fritt. 

Se videoexempel på befuktning i pappersproduktion.

Korrekt luftfuktighet i pappersproduktionen minskar den statiska elektriciteten

Vid en relativ luftfuktighet under 45 % alstras statisk elektricitet, vilket kan leda till emballeringsproblem och risk för att personalen får elektriska stötar.

Detta kan lösas genom att installera ett befuktningssystem, så att fuktigheten kan kontrolleras och minimera ESD under pappershantering.

Fördelar med Condairs befuktningslösningar inom pappersindustrin: 

  • Omfattande global expertis för många tillämpningar inom pappersindustrin

  • Produkter av högre kvalitet, ökad produktivitet och mindre spill

  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav

  • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning

  • Lösningar som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök

  • Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelshantering


För mer information om luftbefuktning i din pappersproduktion, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformular.

Behöver du hjälp med vätning för din pappersproduktion?

Condair reglerar luftfuktighet i pappersproduktioner och ett antal andra branscher ...