Befuktning och fuktreglering i renrum och laboratorier

Befuktning och fuktreglering i renrum och laboratorier

Stabil fuktighet är nödvändigt för produktion i renrum och laboratorier

Korrekt luftfuktighet är viktigt i renrum, för att upprätthålla normal produktion och minimera spill. Även små variationer i fuktnivån kan medföra att ytbeläggningar torkar för snabbt, att statisk elektricitet orsakar förpackningsproblem eller att det blir problem med känsliga utskriftsprocesser.  

Specialserad befuktning till laboratoriemiljö

Standardmässig luftbefuktningsutrustning är ofta inte tillräcklig för att hålla luftfuktigheten inom fastställda toleransvärden i kontors- eller sjukhusmiljö. Speciella befuktare måste användas.

Befuktning ger perfekt produktion i renrumsmiljöer

Genom samarbete med kundernas forsknings- och utvecklingsavdelningar har Condair lyckats öka produktionen i vissa renrumsmiljöer med hela 60 %. Genom att göra produktionstest vid olika fuktighetsnivåer har optimala nivåer kunnat fastställas. Därmed har spill på grund av bristande klimatreglering praktiskt taget elimineras.

Därför har Condair omfattande erfarenhet i att skräddarsy fuktstyrningslösningar till just miljöer som renrum, laboratorier klimatkammare och testrum.

Optimal miljö för renrumsprocesser

Eftersom luftmiljön ofta måste regleras dygnet runt är det viktigt att etablera en effektiv befuktningsstrategi som ar hänsyn till nödvändiga servicekrav samt löpande driftomkostningar och energiförbruk i förbindelse med produktionsförhållande. 

Fördelar med Condairs befuktningslösningar i renrum och laboratorier:

  • Omfattande global expertis inom renrums- och laboratorieprocesser
  • Innovativa och kundanpassade lösningar för unika tillämpningar
  • Brett produktutbud som uppfyller kundernas krav i detalj.
  • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning
  • System som kräver minimalt underhåll, vilket minskar behovet av regelbundna servicebesök
  • Egna kompetenta servicetekniker som hjälper Condairs kunder och säkerställer enhetlig och pålitlig fuktreglering

För mer information om luftbefuktning till renrum och laboratorier, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär. 

Behöver du hjälp med befuktning i renrum och laboratorier?

Condair reglerar luftfuktighet i renrum och laboratorier, men även i ett antal andra branscher ...