Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 40 och 60 %

Rekommenderad luftfuktighet – En guide till ett bra inomhusklimat

Vad är den rekommenderade luftfuktigheten i bostäder och på kontor?

Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 40 och 60%. Detta gäller både privata hem och arbetsplatser. På så sätt blir det varken för fuktigt eller för torrt. Du riskerar ditt immunförsvar och därmed din hälsa om luftfuktigheten inte hålls inom detta intervall.

Många tror felaktigt att om det är problem med inomhusklimatet så beror det på att luften är för fuktig och att det finns risk för mögel. Så är det långt ifrån för de flesta, eftersom luftfuktigheten är för låg under hälften av årets timmar  och det är faktiskt här de flesta problem med inomhusklimatet har sitt ursprung.

Bra att veta om inomhusklimat och luftfuktighet:

 • Luften är för torr under mer än hälften av årets timmar

 • Gör inomhusklimattestet och se om du har symptom på ett för torrt inomhusklimat

 • Fukt och mögel uppstår först när luftfuktigheten i ett rum stiger över 80%.

 • Vår rekommendation är att hålla luftfuktigheten mellan 40 och 60%.

 • När luften har rätt luftfuktighet reduceras virus med 80%. Det är därför fler människor får influensa under vintermånaderna när luften är torr

Så hanterar du luftfuktighet och inomhusklimat

Du kan alltid hålla ett öga på om du har det för torrt eller fuktigt genom att sätta upp en hygrometer i det aktuella rummet. 

På så sätt kan du säkerställa att den relativa luftfuktigheten ligger mellan 40-60% RH. På så sätt undviker du obehag och påverkar inte ditt inomhusklimat.

Kontrollera din luftfuktighet

Det är viktigt att veta att luftfuktigheten förändras naturligt under året. Det innebär att under sommarmånaderna är det i allmänhet tillräckligt fuktigt.  Under denna period behöver du därför inte befukta. I vissa fall blir det för fuktigt och då kan avfuktning behövas.

De flesta problem med inomhusklimatet uppstår under vintermånaderna när luften är torr, och det är under denna tid på året som du behöver tillföra fukt till luften för att upprätthålla ett hälsosamt inomhusklimat.

En bra början är att börja mäta luftfuktigheten med en hygrometer.

Så får du kontroll över fukten och inomhusklimatet

Du kan alltid ha kontroll över om det är för torrt eller fuktigt genom att sätta upp en hygrometer i rummen i fråga. På så sätt kan du säkerställa att luftens relativa fuktighet ligger mellan 40 och 60 % RH. Så undviker du besvär och belastar inte ditt inomhusklimat.

Luftfuktigheten kommer att öka en smula om du exempelvis:

 • Låter en elkokare koka och skapa vattenånga
 • Låter dörren till resten av huset stå öppen till badrummet när du duschar
 • Inte lägger locket på grytan når du lagar mat
 • Torka kläder inomhus

Kontrollera din fuktighet

Det är alltid viktigt att du kommer ihåg att luftfuktigheten ändras naturligt under årets lopp. Det betyder att luftfuktigheten som utgångspunkt kommer att vara tillräckligt hög under sommarhalvåret. Under denna period föreligger därför inget behov av att befukta. Vid vissa tillfällen blir det för fuktigt och avfuktning kan vara nödvändigt.

De verkliga problemen med inomhusklimat när det gäller torr luft inträffar under vinterhalvåret och det är under denna tid av året som det är nödvändigt att tillföra fukt till luften för att upprätthålla ett hälsosamt inomhusklimat.

Värt att veta om inomhusklimat och luftfuktighet: 

 • Luften är för torr i över halva delen av årets timmar.

 • Symptomerna på för torrt inomhusklimat är många. Ta inomhusklimat-testet och se om de passer på din situation.

 • Fukt och mögel vill först uppstå, när luftfuktigheten i ett rum kommer upp på över 80%. Våra rekommendationer är att hålla luftfuktigheten mellan 40 och 60%.

 • När luften har den rätta fuktnivå, reduceres virus med 80 %. Det er därför den torra vinterluft inomhus, som är orsaken för många influensor.

Hur går jag vidare härifrån?

Förvirrad? Det är inte så konstigt, eftersom många av råden man hittar på internet är vilseledande. Många av de goda råden för att uppnå ett bra inomhusklimat tar nämligen mera hänsyn till byggnader än till människor.

Om du varken har lust eller råd till att ha en vattenkokare igång dygnet runt, så finns det långt mera ekonomiska och effektiva metoder. En hygienisk luftbefuktare kan konfigureras, köras automatiskt och säkerställa att luften tillförs den nödvändiga fuktmängden. På så sätt får du ett inomhusklimat som varken är för torrt eller för fuktigt.

Flera artikler om luftfuktighet och inomhusklimat...