Vilken är den rekommenderade luftfuktigheten i bostäder och på kontor?

Både för privata hem och arbetsplatser gäller att den relativa luftfuktigheten ska ligga mellan 40 och 60 procent. Då får du det varken för fuktigt eller för torrt. Du utsätter ditt immunförsvar och därmed din hälsa för fara om luftfuktigheten inte hålls inom denna nivå. Många tror felaktigt att problem med inomhusklimatet beror på att luften är för fuktig och det finns risk för svamp och mögel. Det är långtifrån sant för det mesta, då luftfuktigheten under hälften av årets timmar är för låg – och det är i verkligheten där de flesta inomhusklimat ligger.

Hur kan jag förhindra torr luft?

Många ger dessvärre otillräckliga råd om hur du kan öka luftfuktigheten. Du kan till exempel stöta på tips som:

 • Skaffa levande växter i rummet

 • Regelmässig utluftning med genomdrag

 • vattenvägg

Alla dessa åtgärder kommer att öka luftfuktigheten en smula men kommer ha ytterst begränsad effekt. Här är förklaringen:

Växter avger vatten till luften men även om du gjorde om ditt kontor till en blomsterpark skulle du inte uppnå tillräcklig effekt i förhållande till inomhusklimatet.

Vanligtvis kommer du också att stöta på rådet att ofta lufta ut i bostaden. Det kommer mycket riktigt göra nytta när det gäller att få luften utbytt och förbättra luften när det handlar om föroreningar osv. Det har dock även den naturliga effekten att om luftfuktigheten utanför är för låg (vilket den är under halva kalenderåret) kommer luftfuktigheten inomhus också bli för låg.

Vattenväggar har under en period varit populärt som dekoration på en del kontor. Många tror att man på det viset får ett bra inomhusklimat men en vattenvägg är ganska ineffektiv i det sammanhanget och bör därför enbart införskaffas i dekorationssyfte. Dock är det viktigt att ta hänsyn till hygienen, så att du inte utsätter dina kollegor för livshotande bakterier.

Så får du kontroll över fukten och inomhusklimatet

Du kan regelbundet hålla ett öga på om du har det för torrt eller för fuktigt genom att sätta upp en hygrometer i de aktuella rummen. På det sättet kan du säkra dig om att luftens relativa luftfuktighet ligger mellan 40 och 60 procent RH. Så undviker du problemen och belastar inte ditt inomhusklimat.

Fuktigheten ökar något när du till exempel:

 • Låt en elektrisk spis koka och ångvatten
 • Eller lämna dörren till resten av huset öppen till badrummet när du badar
 • Eller lägg inte locket vid tillagning
 • Eller torka kläderna inomhus

Hur går jag vidare härifrån?

Förvirrad? Det är inte konstigt, för många av de råd som hittades online är definitivt vilseledande. Många av de goda råden att ha ett bra inomhusklimat tar större hänsyn till byggnader än människor.

Om du inte vill ha eller råd att ha en elspis i en daglig drift finns det mycket mer ekonomiska och effektiva metoder. En hygienisk luftfuktare kan ställas in, köra automatiskt och se till att luften levereras till önskad mängd fukt. Då kommer du inte att bli för torr eller fuktig inomhus.

Kontrollera din fuktighet

Det är alltid viktigt att du kommer ihåg att luftfuktigheten förändras naturligt under året. Det betyder att fuktigheten i regel kommer att vara fuktig under sommaren. Därför behöver du inte fukta under denna period. I vissa fall blir det för fuktigt och avfuktning kan vara nödvändigt. De verkliga inomhusklimatproblemen med torr luft ses under vintermånaderna och vid den här tiden av året är det nödvändigt att lägga till fukt i luften för att upprätthålla ett gott inomhusklimat.

Värt att veta om inomhusklimat och luftfuktighet: 

 • Luften är för torr i över halva delen av årets timmar.
 • Symptomerna på för torrt inomhusklimat är många. Ta inomhusklimat-testet och se om de passer på din situation.
 • Fukt och mögel vill först uppstå, när luftfuktigheten i ett rum kommer upp på över 80%. Våra rekommendationer är att hålla luftfuktigheten mellan 40 och 60%.
 • När luften har den rätta fuktnivå, reduceres virus med 80 %. Det er därför den torra vinterluft inomhus, som är orsaken för många influensor.  

Våra referencer:

 • - Daginstitutionen Hyldehaven for barn med astma och allergi
 • - SEB Bank
 • - Hvidovre Hospital
 • - Odense Universitetshospital
 • - Køge Sygehus

Flera artikler om luftfuktighet och inomhusklimat...