Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 40 och 60 %

Rekommenderad luftfuktighet - En guide till ett bra inomhusklimat

Vad är den rekommenderade luftfuktigheten i bostäder och på kontor?

För både privatbostäder och arbetsplatser gäller att den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 40 och 60 %. Då är det varken för fuktigt eller för torrt. Du utsätter ditt immunförsvar och därmed din hälsa för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför detta intervall. Många tror felaktigt att om det föreligger problem med inomhusklimatet, är det för att luften är för fuktig och det föreligger fara för mögel. Det är långtifrån fallet för de flesta, eftersom luftfuktigheten under hälften av årets timmar är för låg - och det är från denna verklighet som de flesta inomhusklimatbesvären härstammar.

Hur kan jag förhindra torr luft?

Många ger dessvärre otillräckliga råd för hur du kan öka luftfuktigheten. Du kan exempelvis stöta på råd som:

 • Sätt levande växter i rummet

 • Regelmässig utluftning med genomdrag

 • Vattenvägg

Alla dessa åtgärder kommer att öka luftfuktigheten en liten smula, men de kommer att ha en ytterst begränsad effekt. Här kommer förklaringen:

Plantor avger vatten till luften, men även om du förvandlar ditt kontor till en blomstrande park, kommer du inte att uppnå en tillräcklig effekt i förhållande till inomhusklimatet.

Ofta kommer du även att stöta på rådet att vädra bostaden ofta. Det kan definitivt vara en god idé att byta ut luften och förbättra luften i förhållande till föroreningar, osv. Det har dock även den naturliga effekten att om luftfuktigheten utomhus är för låg (vilket den är under halva kalenderåret), så kommer luftfuktigheten inomhus också att bli för låg.

Vattenväggar har under en period varit populära som dekoration på en del kontor. Många tror att de på så sätt skapar ett bra inomhusklimat, men en vattenvägg är ganska ineffektiv i detta sammanhang och bör därefter endast anskaffas i dekorationssyfte. Dock är det viktigt att man fokuserar på hygienen, så att man inte utsätter sina kollegor för livshotande bakterier.

Hur går jag vidare härifrån?

Förvirrad? Det är inte så konstigt, eftersom många av råden man hittar på internet är vilseledande. Många av de goda råden för att uppnå ett bra inomhusklimat tar nämligen mera hänsyn till byggnader än till människor.

Om du varken har lust eller råd till att ha en vattenkokare igång dygnet runt, så finns det långt mera ekonomiska och effektiva metoder. En hygienisk luftbefuktare kan konfigureras, köras automatiskt och säkerställa att luften tillförs den nödvändiga fuktmängden. På så sätt får du ett inomhusklimat som varken är för torrt eller för fuktigt.

Så får du kontroll över fukten och inomhusklimatet

Du kan alltid ha kontroll över om det är för torrt eller fuktigt genom att sätta upp en hygrometer i rummen i fråga. På så sätt kan du säkerställa att luftens relativa fuktighet ligger mellan 40 och 60 % RH. Så undviker du besvär och belastar inte ditt inomhusklimat.

Luftfuktigheten kommer att öka en smula om du exempelvis:

 • Låter en elkokare koka och skapa vattenånga
 • Låter dörren till resten av huset stå öppen till badrummet när du duschar
 • Inte lägger locket på grytan når du lagar mat
 • Torka kläder inomhus

Kontrollera din fuktighet

Det är alltid viktigt att du kommer ihåg att luftfuktigheten ändras naturligt under årets lopp. Det betyder att luftfuktigheten som utgångspunkt kommer att vara tillräckligt hög under sommarhalvåret. Under denna period föreligger därför inget behov av att befukta. Vid vissa tillfällen blir det för fuktigt och avfuktning kan vara nödvändigt. De verkliga problemen med inomhusklimat när det gäller torr luft inträffar under vinterhalvåret och det är under denna tid av året som det är nödvändigt att tillföra fukt till luften för att upprätthålla ett hälsosamt inomhusklimat.

Värt att veta om inomhusklimat och luftfuktighet: 

 • Luften är för torr i över halva delen av årets timmar.

 • Symptomerna på för torrt inomhusklimat är många. Ta inomhusklimat-testet och se om de passer på din situation.

 • Fukt och mögel vill först uppstå, när luftfuktigheten i ett rum kommer upp på över 80%. Våra rekommendationer är att hålla luftfuktigheten mellan 40 och 60%.

 • När luften har den rätta fuktnivå, reduceres virus med 80 %. Det er därför den torra vinterluft inomhus, som är orsaken för många influensor.

Flera artikler om luftfuktighet och inomhusklimat...