Kylning tar bort överskottsvärme och statisk elektricitet i plastproduktioner

Kylning tar bort överskottsvärme och statisk elektricitet i plastproduktioner

Överskottsvärme, torr luft och dåligt inomhusklimat inom plastindustrin

Vid tillverkning av plastkomponenter genereras stora mängder värme, vilket ofta ger upphov till dålig arbetsmiljö. Många plasttillverkare försöker lösa problemet genom att kyla luften med konventionell luftkonditionering, men det är inte en lösning. Metoden drar mycket energi och luftens relativa fuktighet sjunker ytterligare.

Kylning med befuktning ger energibesparing

Med Condairs luftbefuktningssystem regleras luftfuktigheten året runt och plast tillverkarna slipper problem som måttvariationer, statisk uppladdning, luftburet stoft och täta driftstopp. Ett luftbefuktnings-system använder bara den energi som redan finns i lokalen. Därför är detta den billigaste metoden att kyla en lokal, klimatkammare eller testrum. Som regel återbetalar sig investeringen i en luftbefuktningsanläggning inom två år.

Problem med statisk elektricitet (ESD) i plastproduktioner

Inom plasttillverkning uppstår det ofta problem med statisk uppladning, som påverkar produktionsflödet negativt. Luftbefuktning är en investering i produktionseffektivitet som minskar nivån av statisk uppladdning och förbättrar arbetsmiljön. Läs mer nedan om energibesparing inom plasttillverkning.

Se videoexempel på vätning i plastproduktion

Vill du också ha en offert på en lösning till din plastproduktion?Fördelar vid plastproduktion

  • Elektrostatisk urladdning (ESD) reduceras
  • Effektivare produktion
  • Minskad stilleståndstid
  • Billigare kylning med befuktning
  • Ventilationsbehovet minskar, vilket sparar energi
  • Märkbart bättre inomhusklimat för tillverkningspersonalen


Så fungerar kylning med befuktning i plastproduktioner