Få ett bra inomhusklimat i din bostad med den rätta luftbefuktningen

Befuktning och inomhusklimat i privatbostäder

Undvik ett torrt inomhusklimat i hemmet

Särskilt nybyggda hus upplever problem med inomhusklimatet på grund av för låg luftfuktighet. Husen är mycket täta och har ofta även ventilation/luftkonditionering. Denna kombination leder till att inomhusklimatet bliver mycket torrt på vintern, vilket ger personerna som bor i huset en lång rad hälsorelaterade besvär. Därför efterfrågar många husägare en inomhusklimatlösning med bättre luftfuktighet.

Symptomer på torr luft:

 • Chock orsakad av statisk elektricitet

 • Regelbundet halsont, huvudvärk och irriterande ögon

 • Obehag med kontaktlinser

 • Torr eller sprucken hud

 • Sprickor i trämöbler och golv

Vad är den rätta luftfuktigheten i hemmet?

Ett optimalt inomhusklimat har en relativ luftfuktighet på 40-60 % året runt. Under det kalla halvåret, när värmeanläggningen ger ett torrt inomhusklimat, kan luftfuktigheten sjunka ända ner till 7 % relativ luftfuktighet.
Då drar luften till sig fukt från varje tillgänglig källa, däribland våra kroppar, material som trä och textilier, våra husdjur och till och med själva byggnadsmaterialet i bostaden. Det leder inte enbart till att vi känner oss uttorkade, men även till allvarliga konsekvenser för våra hälsa och vårt välbefinnande. Läs mer om vad torr luft betyder för din hälsa här. 

Så får du ett bra inomhusklimat i din bostad

Misstänker du att inomhusklimatet är för torrt hemma hos dig? Då kan du börja med att skaffa en enkel hygrometer och hålla ett öga på luftfuktigheten. På så sätt kan du lätt fastställa om de symptom och besvär du upplever kan vara relaterade till för låg luftfuktighet. Den idealiska luftfuktigheten för människors hälsa och välbefinnande ligger på 40-60 % relativ luftfuktighet.

Så här beställer du en hygiensäkrad luftbefuktare till hemmet

Vi erbjuder en enkel inomhusklimatlösning för privatpersoner som vill säkra familjens hälsa och undvika besvär orsakade av torr luft. Vår CP3 Mini är särskilt väl lämpad för befuktning av privata hem. Hygienen tas om hand genom att vattnet kokas och ångan som bildas fördelas i luften.

   1. Följ länken till din lokala VVS-installatör och sök upp en som du kontaktar.

   2. Säg att du som privatperson är intresserad av att köpa en CP3 Mini-ångbefuktare av honom.

   3. Därefter kontaktar VVS-installatören Condair.

   4. Efter ingått avtal kommer VVS-installatören att installera din CP3 Mini och ditt inomhusklimat kommer att uppnå en förbättrad luftfuktighet ganska snabbt.

   CP3 Mini passar bra till befuktning i hemmet.

   CP3 Mini passar bra till befuktning i hemmet

   Perfekt befuktare till privata bostäder. Den kan för exempel placeres diskret i huset och har en gö...

   Läs mer

    Myter om vägen till det goda inomhusklimatet i hemmet

    ”Ju torrare luften är, desto bättre” kunde inte vara mera fel. Självklart får luften inte heller vara för fuktig. Det handlar om att ha en luftfuktighet som är optimal för vår hälsa och det vill säga när luftfuktigheten ligger på 40-60 %.

    Det hjälper inte att öppna fönstren och lufta ut, eftersom kall luft innehåller mycket lite fukt. När luften tränger in i bostaden och värms upp, blir dess relativa fuktighet mycket låg. Det hjälper inte heller att förse hemmet med gröna växter eller en dekorativ vattenvägg - de kommer att ha alldeles för liten inverkan. En liten befuktare från en bygghandel kommer också att ha ytterst begränsad effekt. Väljer du likväl denna lösning, kontrollera om den är hygiengodkänd så att den inte utgör en hälsofara.

    Luftbefuktare för privatpersoner

    Sjukhus, institutioner, kontorsmiljöer, tillverkningsanläggningar och lager har i åratal använt sig av befuktningssystem för att säkra den rätta luftfuktigheten. Efterfrågan på liknande inomhusklimatlösningar för privatbostäder ökar, eftersom sambandet mellan hälsa och inomhusklimat hamnar alltmer i fokus.


    Problem orsakat av för torr luft

    • Sjukdom  överföring av luftburna virus, ex influenca, reduceras väsentligt vid relativ luftfuktighet på 40-60%. Dessutom är slemhinnan i vår näsa och hals kroppens naturliga försvar mot luftföroreningar. När de torkas ut, försvagas vårt immunförsvar. 

    • Damm – luftfuktighet binder dammet och får det till att försvinna från rummet, så när luften är torr, är damm och luftföroreningar mer utbredande fuktighet binder dammet och får det att försvinna från rummet, så när luften är torr, är damm och luftföroreningar mer utbredande.

    • Fysiska besvär – torr luft ger huvudvärk, ögonen blir irriterande speciellt vid användning av kontaktlinser, huden och slemhinnor uttorkar. 

    • Trä golv, möbler och andra träföremål kan ändra dimensioner och så småningom spricka i torra miljöer. Läs mer om betydelsen av luftfuktighet för trägolv och trämöbler.

    • Djur –torr luft påverkar hundar och katter på samma sätt som den påverkar människor, men djur från tropiska klimat kan bli mycket sjuka. Därför njuter aporna i Ree Park ett skönt inomhusklimat, som styrs med luftbefuktning.

    Befuktningssystem från Condair ger optimalt inomhusklimat på flera områden...