Evaporativ kylning ger energibesparingar

Evaporativ kylning ger energibesparingar

Produktioner kan minska driftskostnaderna för ventilation 

Evaporativ kylning kan användas i många olika industrier och produktioner. Jämfört med en traditionell ventilationslösning kan du spara upp till 90 % på energiförbrukningen för kylning.

Titta på videon som förklarar hur man sparar energi på din energi.


Få en gratis energiberäkning för evaporativ kylning

Vi har utvecklat unika verktyg för energiberäkning till kyllösningar med luftbefuktning. Verktygen tar hänsyn till alla de parametrar som påverkar inomhusklimatet i den aktuella lokalen.

Våra konsulter utför en oförpliktigande beräkning baserat på just dina anläggningar som visar hur mycket du kan spara på att använda evaporativ kylning.


Förutom de ekonomiska fördelarna med att välja luftbefuktning som kylning ger ett befuktningssystem en rad andra fördelar, till exempel minskad statisk elektricitet och optimerat klimat med korrekt luftfuktighet. Du kan läsa mer om fördelarna med luftbefuktning i din bransch här.

Många faktorer spelar in när kyleffekten av evaporativ kylning ska beräknas. Exempel är typ av verksamhet, läge, klimat, inomhus- och utomhustemperatur, relativ luftfuktighet, värme från maskinutrustning och befintlig ventilation och luftväxling.

Condair är experter på att beräkna kyleffekter och besparingar vid befuktning

Våra konsulenter har många års erfarenhet av att beräkna kyleffekten hos befuktningssystem från Condair. Vi besöker dig och tittar på det rum du vill skaffa en kyllösning för. Sedan samlar vi in den information som behövs för att göra energiberäkningen som del av ett samlat anbud. Därefter besöker vi dig igen och går igenom energiberäkningen och den möjliga besparingen med befuktning. Vår energiberäkning gör det enkelt för dig att ta ställning. Det kräver minimalt med tid av dig, och är gratis och oförpliktigande.

Så mycket sparar våra kunder

För mer information om evaporativ kylning och energibesparinger, kan du kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.