Luftfuktning och kylning i industriella produktioner

Condair levererar professionella lösningar som ger en kombinerad reglering av temperatur och fuktighet i ett brett spektrum av produktionsindustrier. Noggrann fuktkontroll och stabil luftfuktighet är ofta avgörande för produktioner inom bland annat elektronik, plast, emballage, papper, kartong och tryckerier. Med luftfuktning och evaporativ kylning kan många produktioner uppnå effektiv produktion och minska driftskostnaderna för ventilation.

Problem i produktioner löses med rätt luftfuktning

Fuktkontroll och optimal luftfuktning i produktionsmiljöer minskar besväret och problem bland annat driftstopp, damm, statisk elektricitet (ESD), torr och varm luft, fluktuerande produktkvalitet och olika produktionstolerans. Våra energieffektiva lösningar har hjälpt bland annat Terma till stora energibesparingar på deras ventilation samt givit personalen i produktionen ett märkbart bättre inomhusklimat som en bonus.


Behöver du hjälp med befuktning, avfuktning eller kylning?

Kontakta oss här

Styrning av luftfuktighet och temperatur i många olika produktioner ... 

Ska vi beräkna dina möjliga energibesparingar?

Så fungerar luftbefuktning och evaporativ kylning i produktion och industri ...