Luftfuktning och kylning i industriella produktioner

Condair levererar professionella lösningar som ger en kombinerad reglering av temperatur och fuktighet i ett brett spektrum av produktionsindustrier. Noggrann fuktkontroll och stabil luftfuktighet är ofta avgörande för produktioner inom bland annat elektronik, plast, emballage, papper, kartong och tryckerier. Med luftfuktning och evaporativ kylning kan många produktioner uppnå effektiv produktion och minska driftskostnaderna för ventilation.

Problem i produktioner löses med rätt luftfuktning

Fuktkontroll och optimal luftfuktning i produktionsmiljöer minskar besväret och problem bland annat driftstopp, damm, statisk elektricitet (ESD), torr och varm luft, fluktuerande produktkvalitet och olika produktionstolerans. Våra energieffektiva lösningar har hjälpt bland annat Terma till stora energibesparingar på deras ventilation samt givit personalen i produktionen ett märkbart bättre inomhusklimat som en bonus.


Styrning av luftfuktighet och temperatur i många olika produktioner ... 

Elektronikproduktion

Vanlig ventilation är inte nog i många produktionsmiljöer, luften blir torr och lösningen är dyr. Kylning med befuktning ger det bästa inomhusklimate …

Mer information

Träbearbetning

Det är viktigt för träindustrin att upprätthålla en konstant luftfuktighet på 45-55 %

Mer information

Förpackning

Befuktning säkrar dimensionerna under produktion av papp- och kartongemballage.

Mer information

Plastproduktion

Kylning med befuktning ger energibesparingar i plastproduktioner samt reducerar statisk elektricitet.

Mer information

Pappertillverkning och hantering

Papper är ett naturmaterial och mycket känsligt för förändringar i luftfuktighet.

Mer information

Kopiering och tryck

Förhindrar dimensionsförändring och förbättrar produktionsprocesser.

Mer information

Lackering och autolackering

En korrekt luftfuktighet ökar produktiviteten inom flera områden i lackering- och målningshallar

Mer information

Renrum och laboratorier

Korrekt luftfuktighet är viktigt vid produktion i renrum för att hålla en normal och effektiv produktion.

Mer information

Medicintekniska produkter

Beroende på produktionsprocesserna kan vanlig uppvärmning, ventilation och klimatsystem möjligtvis inte uppfylla de exakta villkoren som krävs för at …

Mer information

Tillverkning av farmaceutiska preparat

Rätt luftfuktighet i produktioner inom läkemedelsindustrin förbättrar produktkvaliteten och reducerar problemen med elektrostatisk urladdning (ESD).

Mer information

”Non-woven”, fiber och textil

Textilproduktion är känsliga för fukt, och det är därför nödvändigt att kontrollera den med en luftfuktare. Condair har lång erfarenhet av energieffe …

Mer information

Fyrverkeri och sprängämnen

Under framställningen av explosiva produkter som sprängämnen, fyverkerier eller raketer utgör okontrollerad statisk elektricitet en stor risk för de …

Mer information

Metall

Evaporativ kylning ger stora energibesparingar och andra fördelar i produktioner med överskottsvärme

Mer information

Handelsträdgård

Genom att upprätthålla ett stabilt och optimalt klimat hos handelsträdgårdar och växthus med befuktning och evaporativ kylning kan plantor trivas och …

Mer information

Tobak

Tobaksproduktionen kräver noggrann kontroll av luftfuktigheten för att undvika produktionsproblem som spill och driftstopp.

Mer information

Så fungerar luftbefuktning och evaporativ kylning i produktion och industri ...