Partnerskap

Condair är medlem i de två branschorganisationerna Svensk Ventilation och Svensk Datacenterindustri (SDIA) samt Ventnytt, som är ett samarbete mellan företag verksamma inom ventilationsbranschen.

Dessa partnerskap ger Condair möjligheter att engagera sig i gemensamma ansträngningar med andra ventilationsföretag. Vårt mål för detta är att kontinuerligt förbättra vår förmåga att leverera värde till våra kunder genom att förbättra deras inomhusklimat med hjälp av fuktkontroll och evaporativ kyla.

Condair letar alltid efter nya meningsfulla partnerskap, särskilt som ett erkännande av att många svenska företag är ledande bidragsgivare inom ventilationsområdet.

 

Svensk Ventilation

Svensk Ventilation är en förening för tillverkare, installatörer och tjänsteleverantörer inom ventilationsbranschen. Föreningens syfte är att företräda branschen i samspel med myndigheter, regering och EU gällande lagstiftnings- och regleringsfrågor. Fokus ligger särskilt på att stödja skapandet av teknik som skapar möjligheter till hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat i byggnader.

Läs mer: www.svenskventilation.se

 

Svensk datacenterindustri (SDIA)

SDIA består av olika företag och organisationer involverade inom datacentersektorn i Sverige. Medlemmarna är till exempel slutanvändare, konsulter och leverantörer. Föreningen strävar efter att optimera de förutsättningar som branschen verkar under för att skapa en ännu starkare grund för branschtillväxt.

Läs mer: www.sdia.se

 

Ventnytt

Flera ledande ventilationsföretag går samman för att arrangera mässor i olika städer runt om i Sverige. Detta samarbete kallas Ventnytt och ger personer som arbetar inom ventilationsbranschen möjligheter att träffas och utbyta idéer och kunskap.

Läs mer: www.ventnytt.se

Mer om Condair ...

Garanti

Hämta Condairs garanti här

Läs mer

Condairs historia

Condairs historiska landmärken och utveckling.

Läs mer

Condairs uppdrag

Condair utrustar sin verksamhet till behoven hos alla som har en del i företagets framgång.

Läs mer

Vår företagskultur

Vi arbetar efter och lägger stor fokus vid öppenhet, dynamik, lagarbete, enkelhet och fokus på resultat.

Läs mer

Standardförsäljnings- och leveransvillkor.

Här hittar du Condairs standardförsäljnings- och leveransvillkor.

Läs mer