Låg luftfuktighet och hur det påverkar våra ögon

När vi befinner oss i en torr miljö så torkar våra ögon eftersom fukten tas från hinnan som täcker dem. Den här ”tårfilmen” består av tre lager som bildar en skyddande barriär, vanligen 7-9 nm tjock, och som täcker hornhinnans yta. Den fungerar som ett försvar mot mikrobiella infektioner, levererar syre och viktiga näringsämnen till hornhinnan, avlägsnar restpartiklar och ger den fuktiga miljö som behövs för en klar syn och friska ögon.

När vår yttre tårhinna torkar upp kan det leda till ömhet eller en brännande känsla i ögat, suddig syn och en ökad mottaglighet för ögoninfektioner. Personer som använder kontaktlinser löper högre risk att få torra ögon eftersom kontaktlinser ökar mängden avdunstning från tårfilmen.

För kontorspersonal som arbetar med olika slags skärmar, vilket anstränger ögonen ytterligare, så kan en torr miljö med mindre än 40 % luftfuktighet orsaka mycket obehag och irritation. Det här kan påverka produktiviteten och påverka de anställdas hälsa. I Storbritannien så slår Health & Safety Executive's Work with Display Screen Equipment Health and Safety Regulations 2002 fast att ”luftfuktigheten ska hållas på nivåer som förebygger obehag och problem med ömmande ögon”.

Om en luftfuktighet på 40-60 % RH upprätthålls så bidrar det till att förhindra avdunstning från tårfilmen och de problem som hör samman med ”torra ögon-syndromet”.

De tre främre lagren av tårfilmen

A - Det största lagret i tårfilmen är tårvätskan som utsöndras från tårkörteln.

B - Det yttre lipidlagret är lätt oljigt, utsöndras från de meibomska körtlarna, smörjer ögonlockets rörelser och minskar avdunstningen från tårvätskan.

C - Det innersta slemlagret utsöndras från bindhinnans bägarceller, håller kvar tårfilmen mot ögat och ser till att fördelningen hålls jämn.

Är du besvärad av irriterade och torra ögon på jobbet?

Andra sidor om hälsa och inomhusklimat...