Sjukfrånvaron på kontoret minskas med ett bra inomhusklimat

Bra inomhusklimat och minskad sjukfrånvaro med luftbefuktning på kontor

Torra ögon är ett utbrett problem på kontor på grund av för låg luftfuktighet

Ett torrt inomhusklimat ger snabbare uttorkning av tårvätskan. Då kan tårfilmen brista och hornhinnan kan därmed skadas på ett smärtsamt sätt. Istället för att symtombehandla ögonen genom att till exempel använda ögondroppar, är det mycket effektivare att orsaksbehandla genom att se till att luften har den nödvändiga mängden fukt.


Har man torra, kliande, svidande och röda ögon kan det påverka arbetet framför datorskärmen och bidra till minskat resultat och lägre effektivitet. En oskarp syn resulterar dessutom i avbrott i arbetet och kan via spänningar i nacken leda till yrsel och huvudvärk.

Torr luft på kontor ger ökad sjukfrånvaro och lägre produktivitet

Kontor som har ventilation på sommaren och uppvärmning på vintern har en låg luftfuktighet utan tillförd befuktning. Utsätts medarbetarna under längre tid för torr luft påverkar det deras hälsa. Läs mer om sammanhangen mellan låg luftfuktighet och sjukfrånvaro.

Testa denna nivå av CO

  Visste du att det inte bara är låg luftfuktighet som kan orsaka dåligt inomhusklimat? Det är också viktigt att CO-nivån inte blir för hög. Condair är din sparringpartner inom inomhusklimat. Kontakta vårt team för att hjälpa dig.  Inomhusklimat i nya och äldre kontorsbyggnader

  Det kan vara stor skillnad på inomhusklimatet om man arbetar i en ny eller gammal kontorsbyggnad. Eftersom nya byggnader i allmänhet är täta och välisolerade, är det nödvändigt med mekanisk ventilation. 
  Därför är det även nödvändigt att inte bara tillföra frisk luft, utan även vatten till luften, för att återskapa en sund medelnivå.
  Om man inte tillför vatten till luften, blir den för torr i nybyggda kontor, vilket medför en rad hälsoproblem, som kan ha en negativ inverkan på medarbetarnas prestationsförmåga.

  I äldre kontorsbyggnader ser man ofta mera komplicerade utmaningar när det gäller inomhusklimat. Beroende på kontorsbyggnadens ålder, kan inomhusklimatet påverkas av bristande ventilation, isolering, köldbryggor och fel luftfuktighet. Det är alltid viktigt med en professionell mätning av inomhusklimatet för att kartlägga orsaken till problemet.

  Optimalt inomhusklimat ger ökad produktivitet hos medarbetarna

  Den rekommenderade luftfuktighetsnivån för människors hälsa är en relativ luftfuktighet på mellan 40 och 60 procent. Stora kontor implementerar industriella luftbefuktningsanläggningar i sina centrala ventilationsanläggningar för att upprätthålla denna nivå. Det finns även luftbefuktningsanläggningar som används direkt i rummet och diskret ökar luftfuktigheten.

  Vill du veta mer om korrekt luftfuktighet på kontor?

  Fördelar med Condairs luftbefuktningslösningar för kontorsmiljöer: 

  • Omfattande global expertis för många tillämpningar i kontorsmiljö 

  • Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav 

  • Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning 

  • Lösningar som kräver ytterst lite underhåll, vilket minimerar behovet av regelbunden service 

  • Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelshantering

  • Öka personalens produktivitet genom förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro

  Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...