Sjukfrånvaron på kontoret minskas med ett bra inomhusklimat

Bra inomhusklimat och minskad sjukfrånvaro med luftbefuktning på kontor

Torra ögon är ett utbrett problem på kontor på grund av för låg luftfuktighet

Ett torrt inomhusklimat ger snabbare uttorkning av tårvätskan. Då kan tårfilmen brista och hornhinnan kan därmed skadas på ett smärtsamt sätt. Istället för att symtombehandla ögonen genom att till exempel använda ögondroppar, är det mycket effektivare att orsaksbehandla genom att se till att luften har den nödvändiga mängden fukt.

Har man torra, kliande, svidande och röda ögon kan det påverka arbetet framför datorskärmen och bidra till minskat resultat och lägre effektivitet. En oskarp syn resulterar dessutom i avbrott i arbetet och kan via spänningar i nacken leda till yrsel och huvudvärk.


Torr luft på kontor ger ökad sjukfrånvaro och lägre produktivitet

Kontor som har ventilation på sommaren och uppvärmning på vintern har en låg luftfuktighet utan tillförd befuktning. Utsätts medarbetarna under längre tid för torr luft påverkar det deras hälsa. Läs mer om sammanhangen mellan låg luftfuktighet och sjukfrånvaro.

Ett av de första märkbara tecknen på torr luft är stötar till följd av statisk elektricitet, som uppstår under en relativ luftfuktighet på 40 procent. Andra mindre vanliga effekter är torr och kliande hud. En vuxen persons hud har en yta på nästan två kvadratmeter, som förhindrar att det tränger in sjukdomsframkallande ämnen i kroppen. Långvarig torrhet kan dock förorsaka grov, tunn eller sprucken hud, som försvagar hudens barriärfunktion och gör det lättare för bakterier, svampar och smuts att tränga in.

Optimalt inomhusklimat ger ökad produktivitet hos medarbetarna

Den rekommenderade luftfuktighetsnivån för människors hälsa är en relativ luftfuktighet på mellan 40 och 60 procent. Stora kontor implementerar industriella luftbefuktningsanläggningar i sina centrala ventilationsanläggningar för att upprätthålla denna nivå. Det finns även luftbefuktningsanläggningar som används direkt i rummet och diskret ökar luftfuktigheten.

Låg luftfuktighet ökar risken för luftburna virus

Det finns en lång rad symtom på att luftfuktigheten på kontoret kan vara för låg. 

Fördelar med Condairs luftbefuktningslösningar för kontorsmiljöer: 

• Omfattande global expertis för många tillämpningar i kontorsmiljö

• Brett produktutbud som uppfyller specifika kundkrav 

• Fuktregleringslösningar med låg energiförbrukning sänker driftkostnaderna och ger bättre fuktstyrning

• Lösningar som kräver ytterst lite underhåll, vilket minimerar behovet av regelbunden service

• Omfattande tjänsteutbud i form av expertrådgivning, konstruktion, leverans, installation, idrifttagning, underhåll och reservdelshantering

• Öka personalens produktivitet genom förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Våra referenser inom kontorsmiljö: 

  - SEB Bank, Danmark

  - Udenrigsministeriet, Danmark

  - Ree Park, Danmark

  - NRGi, Danmark

  - Canary Wharf, UK

  - Ministry of Defence, UK

  - Inland Revenue, UK

  - Reuters, UK

  - Virgin Media, UK

  - Whitehall, UK

  - Glaxo Smithkline, UK

  - Bank of America, UK

  Läs mer om hälsa och inomhusklimat här...