Tekniken bakom evaporativ kylning

Tekniken bakom evaporativ kylning

Evaporativ kylning i kanalen eller direkt i rummet

Det finns olika sätt att befukta för att uppnå evaporativ kylning. Detta kan antingen ske genom att befukta luften direkt i rummet, eller genom befuktning i luftkanalen. I produktionsmiljöer används kylning direkt i rummet och bidrar till stora energibesparingar. Denna kylteknik känner de flesta igen från mataffärer, som visas i videon.

Man kan också kyla evaporativt med befuktning i kanalen. Det finns tre huvudsakliga tekniker för evaporativ kylning i kanaler:

Evaporativ kylning är ett välkänt fenomen från stormarknader, men ger energibesparingar i produktionsmiljöer.

Direkt evaporativ kylning i kanaler

Fukt tillförs till den inkommande tilluften, vilket sänker lufttemperaturen samtidigt som fuktnivån höjs. Denna konditionerade luft levereras direkt till rummet, där en hög procentandel av rumsluften blåses ut istället för att recirkuleras för att upprätthålla en låg luftfuktighetsnivå i rummet.

Möjligheten att kyla bestäms av luftfuktigheten på tilluften. Luft med en högre luftfuktighet absorberar mer fukt, vilket resulterar i en högre evaporativ kyleffekt.

Direkt evaporativ kylning i luftaggregat höjer luftfuktigheten och sänker temperaturen.

Indirekt evaporativ kylning i kanaler

Denna teknik använder utomhusluften för att kyla den interna miljön utan att blanda de interna och externa luftflödena. Frisk utomhusluft leds genom luftbehandlingsaggregatets värmeväxlare (HR) och blåses därefter ut, samtidigt som returluften från rummet leds genom värmeväxlaren innan den blåses ut i rummet igen. När temperaturen hos det externa luftflödet är lägre än det interna luftflödet överförs den kalla termiska energin och kyler rummet.

Genom att befukta den externa luftströmmen innan den når värmeväxlaren sänks lufttemperaturen, vilket ökar systemets kylkapacitet. Detta gör att en indirekt kylteknik kan användas till och med när utomhustemperaturen är högre än den önskade temperaturen på tilluften till rummet. En högre hastighet på det externa luftflödet än på det interna ökar systemets kylkapacitet.

Indirekt evaporativ kylning sänker temperaturen utan att de interna och externa luftflödena blandas eller att det interna luftflödet befuktas.

Evaporativ från luftskylning i kanaler - returluftkylning

Luften som extraheras från rummet kyls först av fuktaren och leds därefter genom en värmeväxlare innan luften ventileras ut. Den kalla termiska energin från fuktaren överförs till det inkommande luftflödet av värmeväxlaren och kyler luften med ett par grader, samt minskar den erforderliga belastningen på DX-luftkondioneringssystem.

Eftersom det inte sker någon blandning av den befuktade frånluften och den inkommande friskluften tillförs ingen fukt. Kylningen sker därför oberoende av luftfuktigheten hos den inkommande luften.

Luftkylning sänker temperaturen för den inkommande friskluften utan att tillföra fukt.

 

Vill du veta mer om evaporativ kyla?

Evaporativ kylning används i många branscher...